Photo Oliver Bajt
Oliver
National Insitute of Biology
Slovenia

Kakšna je vaša motivacija za sodelovanje v projektu?
Najprej je to raziskovalni interes, saj delamo na tem raziskovalnem področju. Ta način raziskav pa postaja vedno bolj popularen. Zanimivo je videti na konkretnem primeru, kako zgleda tako sodelovanje različnih institucij v praksi.

Zakaj je državljanska znanost pomembna za Slovenijo?
Slovenija je majhna država in na tak način postane član širše mednarodne znanstvene skupnosti. Tak način raziskav je pomemben tudi za ozaveščanje ljudi o mnogih okoljskih problemih.

Kakšna je vaša največja želja za prihodnost?
Tudi na tak način bi širši skupnosti predstavljal pomen znanstveno-raziskovalnega dela.