Photo Uros Robic
Uros
Institute for Waters of the Republic of Slovenia
Slovenia

Kakšna je vaša motivacija za sodelovanje v projektu?
Moja glavna motivacija je ozaveščanje javnosti in mlajših generacij o onesnaženosti. Ker je moje trenutno delo povezano s preprečevanjem in spremljanjem odpadkov na morski obali in na rečnih brežinah je projekt Pirati Plastike ravno pravi naslov.

Zakaj je državljanska znanost pomembna za Slovenijo?
Vključevanje širše javnosti in mlajših generacij je zelo pomembno pri zbiranju okoljskih podatkov. Na ta način se pridobijo neprecenljivi podatki vzporedno z ozaveščanjem, kar še okrepi vezi med znanstveniki in javnostjo.

Kakšna je vaša največja želja za prihodnost?
Moja želja je, da bi ljudje imeli odgovornost do narave, ki nas obkroža. Onesnaženje s plastičnimi odpadki in drugimi odpadki naj bi bila stvar preteklosti. Prav tako je ena izmed mojih želja, da bi se v proizvodnji uporabljajo manj plastike.