Portrait
Štefan Trdan
Inst. for Water of the Rep. od Slovenia
Slovenia

Institute for Water of the Republic od Slovenia

Štefan analizira odpadke ob slovenskih rekah.

Štefan is analysing macrolitter of Slovenian riverbanks.

E-Mail