Aktīvi kopā pret plastmasas atkritumiem!

Okeāna un upju valdzinājums un to bioloģiskās daudzveidības nozīmīgums ir neierobežots. Taču arī Eiropas pludmaļu un upju krastu piesārņojums     ar plastmasas atkritumiem nebeidzas pie to      robežām. Tāpēc rūpes     , lai makro- un mikroplastmasas daļiņas nenokļūtu vidē, šīs problēmas zinātniskā klasifikācija un ilgtspējīgu materiālu izpēte ir      uzdevumi, pie kuriem mums, eiropiešiem, ir jāstrādā kopā.

“Plastic Pirates – Go Europe!” (Plastmasas pirāti – uz priekšu, Eiropa!) ir Eiropas amatierzinātnes kampaņa, kuras ietvaros skolu klases un jauniešu grupas vāc plastmasas atkritumu paraugus pie strautiem un upēm un dokumentē iegūtos rezultātus. Pēc tam apkopotos datus izvērtē zinātnieki. Tādējādi jaunie Eiropas pilsoņi sniedz būtisku ieguldījumu Eiropas upju stāvokļa, kā arī plastmasas atkritumu apjoma un piesārņojuma izpētē.

Pirmo reizi šo plastmasas pirātu kampaņu Vācijā 2016. gadā izstrādāja Ķīles pētniecības centrs un partneri ar Vācijas Federālās izglītības un pētniecības ministrijas (BMBF) finansējumu 2016/17. zinātnes gadam – Jūras un okeāns. 2018. un 2019. gadā kampaņa tika turpināta pētījuma “Plastmasa apkārtējā vidē” ietvaros, sadarbojoties ar Ekoloģijas institūtu.  2020. gadā Vācijas ES prezidentūras laikā kampaņa tika izvērsta prezidentūras trio valstīs un no 2020. līdz 2021. gadam īstenota kā Vācijas, Portugāles un Slovēnijas Izglītības, zinātnes un pētniecības ministriju kopīga kampaņa.

Kopš 2022. gada janvāra kampaņa ar ES Komisijas atbalstu ir izvērsta visā Eiropā. Amatierzinātnes plastmasas pirātu iniciatīvas eiropeizācija tiek finansēta no Eiropas Komisijas pētniecības pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, kas norisinās misijas “Atjaunot mūsu okeānu un ūdeņus līdz 2030. gadam” ietvaros. No 2022. līdz 2024. gadam visā Eiropā notiek koordinētas un sinhronizētas “plastmasas pirātu” atkritumu vākšanas kampaņas.

Vai ir atrasts piemērots upes vai strauta krasts? Tad principā jau varat sākt! Atsevišķo grupu identificētie atkritumu veidi (piemēram, izsmēķi, folija vai iepakojuma fragmenti) ar detalizētu kampaņas materiālu palīdzību tiek publicēti digitālajā kartē un palīdz zinātnei pakāpeniski novērst esošos pētījumu trūkumus saistībā ar dažādu veidu plastmasas atkritumu rašanos. Cīņa pret plastmasas atkritumu piesārņojumu, par tīriem ūdeņiem un dabas resursu aizsardzību nākamajām paaudzēm vienotā Eiropā var būt veiksmīga vien tad, ja mēs, iedzīvotāji, aktīvi atbalstīsim vietējas kopīgās politiskās iniciatīvas.

Plastic Pirates – Go Europe! Vai varam ar jums rēķināties?

No klausieties arī informatīvās raidieraksta epizodes mūsu jaunumu lapā!

 

KAMPAŅAS MĒRĶIS

Projekts

Šis globāli svarīgais uzdevums ir kopīgi jārisina visai Eiropai. Gandrīz divas trešdaļas Zemes virsmas klāj ūdens. Jūrām un okeānam ir ārkārtīgi liela ietekme uz mūsu klimata stabilitāti. Vispasaules ūdeņi to daudzveidības dēļ ir unikāli dzīvnieku un augu sugu biotopi. Ja arī jūs dzīvojat iekšzemē, tālu prom no tuvākās jūras piekrastes, un domājat – kāda jums ar to saistība? Pat ļoti liela! 

   

EIROPAS UPES: VESELA KONTINENTA DZĪVĪBAS DZĪSLAS

Sākotnēji nelielas iekšzemes upes saplūst ar citām upēm, kas galu galā sasniedz jūru. Vai vēlaties piemēru? Donava, kas ir Eiropas garākā upe, plūst cauri desmit dažādām valstīm, pirms tā pēc aptuveni 2850 kilometru gara ceļa ietek Melnajā jūrā. Diemžēl pa upēm, tajā skaitā Donavu, jūras virzienā dodas ne tikai kuģi, zivis un augu atliekas. Laika gaitā jūras virzienā dodas arī visdažādākie plastmasas atkritumi – gan cilvēka acij gandrīz neredzamas daļiņas, gan jogurta iepakojumi vai pat veseli plastmasas maisiņi.

 

   

UZDEVUMS

Jau kopš 2020. gada plastmasas pirātu uzdevums Eiropas mērogā ir “nolaupīt” šos atkritumus upju krastos un ūdenstilpņu tuvumā. Savācot plastmasas atkritumus un augšupielādējot datus par izpētītajiem atkritumiem, jūs un jūsu klase vai ārpusskolas jauniešu grupa palīdzēsiet izpētīt vides piesārņojumu ūdens tuvumā. Šī eksperimenta vienotā      kārtība un darba soļi visām iesaistītajām komandām nodrošina apkopoto datu salīdzināmību visā Eiropā, kas pakāpeniski tiek atspoguļota tiešsaistes kartē.

No vienas puses, šī kopīgā kampaņa ir paredzēta, lai visā Eiropā veicinātu izpratni par upju kā kopīgu dzīvības dzīslu nozīmi un dabas resursu aizsardzību. No otras puses, sniedz iespēju      kopīgi piedzīvot      starptautiskās pētniecības sadarbības nozīmi     .