Cover Project Booklet
cover-aktionsheft-en.jpg
pdf 27.5 MB

Kampaņas buklets kalpo kā detalizēts ceļvedis, lai jaunieši zinātu, kā ekskursijas laikā veikt zinātnisko datu apkopošanu.

Cover Lehrmaterial
cover-lehrmaterial_en.jpg
pdf 13.26 MB

Izmantojot šos materiālus, skolotāji un ārpusskolas jauniešu grupu vadītāji var sagatavoties kampaņai “Plastic Pirates – Go Europe!”. Dokumentā ir ietverta pamatinformācija un izdales materiāli, kā arī visa nepieciešamā informācija atbalstam un papildu pasākumiem.

Šos materiālus var izmantot neatkarīgi no paraugu vākšanas pie upēm un pēc kampaņas perioda beigām.

 

Cover Flyer
flyer-plastic-pirates.jpg
pdf 5.44 MB

Uzziniet vairāk par pirātu iniciatīvu, tās mērķiem un iesaistītajām Eiropas valstīm.