Cover Project Booklet
cover-aktionsheft-en.jpg
pdf 15.72 MB

Брошурата по проекта служи като ръководство стъпка по стъпка за младите хора да събират научни данни по време на своята екскурзия.

Cover Lehrmaterial
cover-lehrmaterial_en.jpg
pdf 14.98 MB

С тези материали учителите и ръководителите на извънучилищни младежки групи могат да се подготвят относно съдържанието на кампанията „Plastic Pirates – Go Europe!“. Документът съдържа обща информация и шаблони за копиране и предоставя всички важни сведения за работата по време и след кампанията.

Cover Flyer
flyer-plastic-pirates.jpg
pdf 5.44 MB

Научете повече за инициативата „Пирати“, нейните основни цели и участващите европейски държави.