Cover Project Booklet
cover-aktionsheft-en.jpg
pdf 15.68 MB

Брошурата по проекта служи като ръководство стъпка по стъпка за младите хора да събират научни данни по време на своята екскурзия.