Plastic Pirates – Go Europe!

News

AutumSampling

Are you a real Plastic Pirate? Welcome to the very first Plastic Pirates Quiz! Test your knowledge about the Plastic Pirates and Plastic pollution and win a GOT BAG bag or Plastic Pirates T-shirt. The quiz is open from 17. November to 17. December 2023. How does it work? Follow the link and choose your language. Answer all questions and hand them in. Follow our Plastic Pirates social media channels for the solutions of the quiz. Who can participate? Individuals aged 18 and over can take part. Youth groups and school classes have the possibility to participate together with a teacher or an adult. Who wins? The person/group/school class with the highest score win! In the event of a tie, the winners will be drawn by lot. All winners will be notified of their prize by email.

Good luck!

 


 

Flyer - Cover

Чисто нова листовка за пластмасови пирати е налична сега! (на английски)

Разгледайте листовката Plastic Pirates, за да научите повече за инициативата Plastic Pirates, нейните основни цели и участващите европейски държави.

 

 


 

Да се обединим активно срещу пластмасовите отпадъци!

Очарованието на океана и реките и тяхното значение за запазване на биоразнообразието са огромни. Но и замърсяването на речните и морски брегове в Европа с пластмасови отпадъци е огромно. Затова избягването на микро- и макропластмасите в околната среда, научната класификация на това предизвикателство и изследването на устойчивите материали са задачи, за които ние, европейците, трябва да си сътрудничим.

„Plastic Pirates- Go Europe!“ е европейска кампания за гражданска наука, в която училищни класове и младежки групи събират проби от пластмаса от потоци и реки и документират своите резултати от тази дейност. Събраните данни след това се оценяват от учените. По този начин младите европейски граждани дават важен принос за изследване състоянието на европейските реки и нивото на замърсяването с пластмасови отпадъци.

Кампанията е разработена за първи път като “пластмасови пирати” в Германия през 2016 г. от Изследователската работилница в Кил и партньори с финансиране от Федералното министерство на образованието и научните изследвания по повод на Годината на науката 2016*17 – Морета и океани. През 2018 и 2019 г. тя е продължена в рамките на изследователския фокус „Пластмаса в околната среда“, в сътрудничество с Ecologic Institut /Екологичния институт/. По време на германското председателство на Съвета на ЕС през 2020 г., кампанията е разширена до страните от триото на председателство на Съвета и за периода от 2020 до 2021 г. се превръща в съвместна кампания на министерствата на образованието, науката и министерствата на образованието, науката и научноизследователската дейност на Германия, Португалия и Словения.

От януари 2022 г., с подкрепата на Европейската комисия, кампанията е разширена в цяла Европа. Европеизацията на инициативата за гражданска наука „Plastic Pirates“ се финансира от Рамкова програма за научни изследвания на Европейската комисия „Хоризонт Европа“ в рамките на мисията „Възстановяване на нашите океани и води до 2030 г.“ От 2022 до 2024 г. ще се провеждат координирани и синхронизирани кампании на „Plastic Pirates“ за събиране на отпадъци в цяла Европа.

Намерили сте подходящо крайбрежие на река или поток? Значи вече можете да стартирате! Видовете отпадъци, идентифицирани от отделните групи (напр. остатъци от цигари, части от фолиа или опаковки), се публикуват с помощта на подробни шаблони, материали за кампанията, на дигитална карта и така помагат на науката малко по малко да запълва съществуващите празноти в проучванията относно местонахождението на видовете пластмасови отпадъци. Борбата срещу замърсяването с пластмасови отпадъци, за чисти води и за опазване на естествените ресурси за бъдещите поколения в обединена Европа може да е успешна само тогава, когато съвместните политически инициативи бъдат подкрепени на място от нас, гражданите.

Plastic Pirates – Go Europe! С нас ли сте?

Чуйте сега и откъси от информативните подкаст епизоди на нашата новинарска страница!

 

НЕ ПРОПУСКАЙ НИЩО ОТ КАМПАНИЯТА „PLASTIC PIRATES“!