Импресум съгл. чл. 5 от Digitale-Dienste-Gesetz /Закон за цифровите услуги/ и чл. 18 пар. 2 от Medienstaatsvertrag /Държавния договор за медиите/

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln

Телефон: +49 2203 601-0
Факс: +49 2203 67310
Имейл: contact-dlr [at] dlr.de
Уебсайт: https://www.dlr.de/

Законов представител на DLR е управителният съвет, който се състои от проф. д-р инж. Анке Кайсер-Пицала (председател на управителния съвет), Клаус Хамахер (заместник-председател на управителния съвет), проф. д-р инж. Карстен Лемер и д-р инж. Валтер Пелцер.

Седалище на управителния съвет

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Linder Höhe, 51147 Köln.

Управителният съвет може да бъде представляван и от упълномощени от него лица. Информация за обхвата на правомощията предоставя ръководството на отдел „Общи правни въпроси“ на DLR, Linder Höhe, 51147 Köln.

Регистърен съд / Регистърен номер

Amtsgericht Bonn /Районен съд Бон/, VR 2780

Идентификационен номер по ДДС

DE 121965658

Отговорно лице съгл. чл. 18, пар. 2 от Medienstaatsvertrag /Държавния договор за медиите/

Dr. Olaf Heilmayer
Heinrich-Konen-Str. 1, 53227 Bonn

Редакционно обслужване

 • DLR Projektträger | Сектор „Европейско и международно сътрудничество“ | Сътрудничество с трети страни и организации
 • Kieler Forschungswerkstatt /Изследователската работилница в Кил/, Германия
 • Ecologic Institut /Екологичен институт/, Германия
 • Flanders Marine Institute, Belgien
 • Burgas Free University, Bulgarien
 • Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarien
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italien
 • Universität für Bodenkultur, Österreich
 • National Institute of Biology, Slowenien
 • Express Innovation Agency, Ungarn

Техническо обслужване

DLR Projektträger
Услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги)
Rosa-Luxemburg-Str. 2
10178 Berlin
Телефон: +49 30 67055 767
Факс: + 49 30 67055 712
Имейл: pt-webservice@dlr.de
DLR-PT.de

Концепция, оформление и дизайн

 • Büro Wissenschaftskommunikation/DLR-PT e. V.
 • Екологичен институт
 • familie redlich AG – Agentur für Marken und Kommunikation
 • KOMPAKTMEDIEN – Agentur für Kommunikation GmbH

Графиките/колажите са направени от familie redlich AG & KOMPAKTMEDIEN.

Тук ще намерите допълнителен снимков и видео материал:

Wolfgang Kruck/adobestock.com
parsadanov/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Florian/adobestock.com
Vitaly_melnik/adobestock.com
dave-MN4zxUEhyBA/unsplash.com
SeDemi/shutterstock.com
MNI/shutterstock.com
Sascha Corti/shutterstock.com
Wayne Tuckwell/shutterstock.com

Забележка относно отговорността

DLR като доставчик на съдържание по смисъла на чл. 7, пар. 1 от Telemediengesetz /Закона за електронните медии/ носи отговорност за “собственото съдържание“, което се предоставя за ползване на https://www.plastic-pirates.eu, съгласно общите закони. От това собствено съдържание трябва да се различават препратките (линковете) към съдържания, предлагани от други доставчици. Чрез препратките DLR поддържа за ползване „чуждо съдържание“, което се обозначава със забележка „[външно]“ или съответния линк. При първото поставяне на линка това чуждо съдържание се проверява дали не поражда гражданска или наказателно-правна отговорност. При все това не трябва да се изключва възможността съответните доставчици да променят това съдържание. DLR не проверява постоянно съдържането, към което препраща, за промени, които могат да породят нова отговорност. Ако смятате, че външните страници, към които има линкове, нарушават действащо право или предлагат неподходящо съдържание, моля да ни съобщите това.

 

NУсловия за ползване

1. Авторско право и условия за ползване

Авторските права върху всички използвани в тази публична интернет платформа защитени съдържания като напр. снимки, видеа, изображения и текстове принадлежат, ако не е посочено друго, на Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). Така например „Източник: DLR“ означава, че авторските права принадлежат на Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). Преди всяко използване на материала, във всеки единичен случай, от съответно посочения собственик на правата трябва да се поиска разрешение за ползване (лиценз).

1.a. Искане на право на ползване, когато авторското право принадлежи на DLR

Ако искате индивидуални права на ползване върху публично съдържание от тази обществена интернет платформа, правата върху което принадлежат на DLR, моля обърнете се към:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Abteilung Politikbeziehungen und Kommunikation (Отдел „Политически отношения и комуникация“)
Linder Höhe
51147 Köln
Телефон: +49 2203 601-2116
Факс: +49 2203 601-3249
Имейл: bildredaktion [at] dlr.de

1.b. Право на ползване за съдържание, когато авторските права не принадлежат на DLR

Определени снимки, видеа, изображения и текстове на тази публична интернет платформа произхождат от други източници, различни от DLR. Моля, по отношение на съответните условия и придобиването на лиценз за ползване, се обръщайте към съответно посочения собственик на правата.

Някои снимки, видеа, изображения и текстове имат няколко собственика на правата. Те се обозначават съответно като произхождащи от множество собственици на правата. В този случай са валидни условията за ползване на всички посочени в информацията за източника собственици на правата. В случай на съмнение се обърнете директно към всички посочени собственици на правата.

2. Напр. Creative Commons Lizenz (CC лиценз)

Ако това е изрично посочено (напр. в „Информация“ за съответното произведение), картините и видеата на DLR са под защитата на Creative Commons лиценз CC BY-NC-ND 3.0. Германия. Това означава, че имате право да копирате, разпространявате и да давате публичен достъп до произведението или съдържанието му, но нямате право да го модифицирате или редактирате или да използвате съответното произведение за комерсиални цели. При използването трябва изрично и по четлив начин да посочвате DLR, както е показано по-надолу. Примери: „Снимка: DLR, CC BY-NC-ND 3.0“, „Снимки: DLR, CC BY-NC-ND 3.0“, „Видео: DLR, CC BY-NC-ND 3.0“.

Снимки, видеа, изображения и текстове, които нямат знак за СС лиценз и за които като източник е посочен само съответният собственик на правата (напр.: „Източник: DLR“), не са под защитата на CC лиценза.

3. Използване на съдържания на DLR от пресата, радиото и телевизията

Съдържания на публичната интернет платформа, за които няма специално указание за условията на ползване, т.е. за които или не е дадена никаква информация за условията за ползване, или като източник е посочен DLR без указване на специфично валидни условия за ползване (примери: „Снимка: DLR“, „Видео: DLR“), могат да се използват от пресата, радиото и телевизионните оператори, както и от съответните информационни интернет платформи, при посочване на DLR като автор. Изключение правят личните данни като например снимките или видеата, на които могат да се разпознаят конкретни лица или да се идентифицира лична информация като имена, имейл адреси и т.н.

4. Няма ограничение на правата на другите

Определените от DLR условия на ползване не засягат следните права:

 • Правата, които всеки има поради ограниченията на авторското право (като напр. правото на цитиране) или въз основа на законовите разрешения (установени в някои страни като доктрина за честната употреба)
 • Неимуществените права на автора
 • Правата на други лица, били те по отношение на самия лицензен предмет или по отношение на използването му, например правата на личността на изобразените лица, пазарните права върху изобразените защитени търговски марки и т.н.

5. Няма права за ползване за определени съдържания

Всеки един лиценз за ползване на защитени с авторско право материали, включително и лиценза Creative Commons, се отнася само за ползването на материали, защитени с авторски права. Той не се отнася до разрешенията за ползване на защитени търговски марки като напр. логото на DLR и неговите съставни части, както и на други елементи от корпоративната идентичност на DLR като например „синята планета“. Логото на DLR и неговите съставни части не могат да се ползват от хора, които не са сътрудници на DLR или които не разполагат с разрешение за ползване от страна на DLR. Всяко едно разрешение за ползване на марка трябва да се иска отделно от съответния собственик на правата върху марката.