Teisinis pranešimas pagal Vokietijos elektroninės žiniasklaidos įstatymo 5 straipsnį ir Valstybinės žiniasklaidos sutarties 18 straipsnio 2 dalį.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln
 
Telefonas: +49 2203 601-0
Telefaksas: +49 2203 67310
El. paštas: contact-dlr [at] dlr.de
https://www.dlr.de/
 
Teisinis DLR atstovas yra valdyba, kurią sudaro prof. dr. inž. Anke Kaysser-Pyzalla (valdybos pirmininkė), Klausas Hamacher (valdybos pirmininko pavaduotojas), prof. dr. inž. Karsten Lemmer ir dr. inž. Valter Pelzer.

Valdybos buveinė

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Linder Höhe, 51147 Köln.
 
Valdybai taip pat gali atstovauti jos įgalioti asmenys. Informaciją apie įgaliojimų apimtį galis suteikti DLR teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas, Linder Höhe, 51147 Köln.
 

Registrą tvarkantis teismas / registracijos numeris

Amtsgericht Bonn (Bonos apylinkės teismas), VR 2780
 

PVM mokėtojo kodas

DE 121965658

Atsakingas asmuo pagal Valstybinės žiniasklaidos sutarties 18 straipsnio 2 dalį

Dr. Olaf Heilmayer
Heinrich-Konen-Str. 1, 53227 Bonn

Redagavimas

  • Projektų valdymo agentūra DLR | Europos ir tarptautinio bendradarbiavimo sritis | Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir organizacijomis
  • Kieler Forschungswerkstatt, Vokietija
  • Ecologic Institut, Vokietija

Techninė pagalba

Projektų valdymo agentūra DLR
IKT-Dienstleistung
Rosa-Luxemburg-Str. 2
10178 Berlin
Telefonas: +49 30 67055-767
Faksas: +49 30 67055-712
El. paštas: pt-webservice@dlr.de
DLR-PT.de/en

Koncepcija, apipavidalinimas ir dizainas

Büro Wissenschaftskommunikation / DLR-PT e. V.
Ecologic Institut
familie redlich AG – Agentur für Marken und Kommunikation
KOMPAKTMEDIEN – Agentur für Kommunikation GmbH

Grafiniai atvaizdus /koliažus pateikė familie redlich AG & KOMPAKTMEDIEN.

Čia nurodyti kiti nuotraukų ir vaizdo įrašų autoriai:

Wolfgang Kruck/adobestock.com
parsadanov/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Florian/adobestock.com
Vitaly_melnik/adobestock.com
dave-MN4zxUEhyBA/unsplash.com
SeDemi/shutterstock.com
MNI/shutterstock.com
Sascha Corti/shutterstock.com
Wayne Tuckwell/shutterstock.com

Atsakomybė

Kaip turinio teikėjas pagal Vokietijos elektroninės žiniasklaidos įstatymo 7 straipsnį 1 dalį, DLR pagal bendruosius įstatymus yra atsakingas už „savo pačių kurtą turinį“, kuris pateikiamas naudojimui interneto svetainėje https://www.plastic-pirates.eu. Nuo šio pačių kurto turinio turi būti atskiriamas kitų teikėjų pateikiamas turinys, kuris gali būti pasiektas naudojantis kryžminėmis nuorodomis (toliau – nuorodos). Tokiu būdu DLR, pateikdamas kryžminę nuorodą, suteikia galimybę naudoti „išorinį turinį“, kuris yra atitinkamai pažymėtas pastaba „[išorinis]“ arba nuoroda. Toks išorinis turinys patikrinamas, kai nuoroda įdedama pirmą kartą, siekiant nustatyti, ar dėl šio turinio gali kilti civilinė ar baudžiamoji atsakomybė. Vis dėlto negalima atmesti galimybės, kad atitinkami teikėjai vėliau gali keisti turinį. DLR nuolatos netikrina, ar neatlikti turinio, į kurį pateiktos nuorodos, pakeitimai, dėl kurių gali kilti nauja atsakomybė. Jei manote, kad nuorodomis susietos išorinės interneto svetainės pažeidžia galiojančius įstatymus arba jose pateikiamas kitaip netinkamas turinys, praneškite mums.

Naudojimo sąlygos

 

1. Autorių teisės ir naudojimo sąlygos

Jei nenurodyta kitaip, viso šioje plačiajai visuomenei skirtoje interneto svetainėje naudojamo autorių teisėmis saugomo turinio, pavyzdžiui, nuotraukų, vaizdo įrašų, iliustracijų ir tekstų, autorių teisės priklauso Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). Pvz., jei nurodyta „Šaltinis: DLR“, tai reiškia, kad autorių teisės priklauso Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). Prieš naudodami medžiagą, kiekvienu atskiru atveju turite paprašyti nurodytų autorių teisių turėtojų leidimo (licencijos) naudoti medžiagą.

1.a. Teisės naudoti prašymas, jei autorių teisės priklauso DLR

Jei norite paprašyti individualios teisės naudoti šios plačiajai visuomenei skirtos interneto svetainės turinį, kurio autorių teisės priklauso DLR, kreipkitės:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.  (DLR)
Abteilung Politikbeziehungen und Kommunikation
Linder Höhe
51147 Köln
Telefonas: +49 2203 601-2116
Telefaksas: +49 2203 601-3249
El. paštas: bildredaktion [at] dlr.de

1.b. Turinio naudojimo teisės, jei autorių teisės nepriklauso DLR

Kai kurios plačiajai visuomenei skirtoje interneto svetainėje pateiktos nuotraukos, vaizdo įrašai, iliustracijos ar tekstai gauti iš kitų šaltinių, nei DLR. Dėl atitinkamų naudojimo sąlygų ir naudojimo licencijos kreipkitės į atitinkamą nurodytą autorių teisių turėtoją.

Kai kurios nuotraukos, vaizdo įrašai, iliustracijos ar tekstai priklauso keliems autorių teisių turėtojams. Atitinkamai jie pažymėti kaip gauti iš kelių autorių teisių turėtojų. Tokiu atveju taikomos visų autorių teisių turėtojų, kurie nurodyti nuorodoje į šaltinį, naudojimo sąlygos. Kilus abejonėms, kreipkitės tiesiai į nurodytus autorių teisių turėtojus.

2. Tam tikrais atvejais taikoma „Creative Commons“ licencija (CC licencija)

Kai aiškiai nurodyta (pavyzdžiui, atitinkamo kūrinio informacijos skiltyje), DLR pateiktoms nuotraukoms ir vaizdo įrašams taikoma „Creative Commons“ licencija CC BY-NC-ND 3.0. Vokietija. Tai reiškia, kad galite kūrinį arba turinį atgaminti, platinti ir padaryti viešai prieinamą, bet negalite kūrinio arba turinio keisti, perdirbti ar naudoti komerciniais tikslais. Naudojant turi būti aiškiai ir įskaitomai pateiktas DLR pavadinimas, kaip nurodyta toliau. Pavyzdžiai: „Nuotrauka: DLR, CC BY-NC-ND 3.0“, „Nuotraukos: DLR, CC BY-NC-ND 3.0“, „Vaizdo įrašas: DLR, CC BY-NC-ND 3.0“.

Nuotraukoms, vaizdo įrašams, iliustracijoms ir tekstams, pateikiamiems be nuorodų į CC licenciją, kaip šaltinį nurodant tik atitinkamą autorių teisių turėtoją (pvz.: „Šaltinis: DLR“), CC licencija netaikoma.

3. DLR turinio naudojimas spaudoje, radijuje ir televizijoje

Plačiajai visuomenei skirtoje interneto svetainėje pateiktą turinį, kurio atveju nepateikiama jokia speciali informacija apie naudojimo sąlygas, t. y. kai nėra jokios informacijos apie naudojimo sąlygas arba kaip šaltinis nurodytas DLR, nepateikiant informacijos apie specialias taikomas naudojimo sąlygas (pavyzdžiai: „Nuotrauka: DLR“, „Vaizdo įrašas: DLR“) spauda, radijo ir televizijos stotys bei su jais susijusios informacinės interneto svetainės gali naudoti, jei kaip autorius nurodomas DLR. Išimtis yra asmeninio pobūdžio duomenys, pvz., nuotraukos arba vaizdo įrašai, kuriuose gali būti nustatyta asmenų tapatybė, arba asmeninė informacija, tokia kaip pavardės, el. pašto adresai ir kt.

4. Jokio ribojančio poveikio kitų asmenų teisėms

DLR nustatytos naudojimo sąlygos neturi jokio poveikio šioms teisėms:

  • Teisės, kurias turi kiekvienas asmuo dėl autorių teisių apribojimų (pvz., teisė cituoti) arba įstatymuose nustatytų leidimų (kai kuriose šalyse įtvirtintų kaip „sąžiningo naudojimo“ doktrina).
  • Autorių teisių turėtojo neturtinės teisės
  • Kitų asmenų teisės, susijusios su pačiu licencijos objektu arba naudojimu, pavyzdžiui, pavaizduotų asmenų asmeninės teisės, prekių ženklų teisės į pavaizduotus saugomus prekių ženklus ir kt.

5. Nesuteikiamos tam tikro turinio naudojimo teisės

Bet kokia licencija naudoti autorių teisėmis saugomą medžiagą, įskaitant „Creative Commons“ licenciją, taikoma tik autorių teisėmis saugomos medžiagos naudojimui. Jos neapima leidimo naudoti saugomus prekių ženklus, pvz., DLR logotipą ir jo dalis arba kitus DLR tapatybės elementus, pvz., „Blue Earth“. DLR logotipo ir jo dalių negali naudoti asmenys, kurie nėra DLR darbuotojai arba nėra gavę iš DLR leidimo juos naudoti. Leidimo naudoti prekių ženklus turi būti prašoma kiekvienu atveju atskirai iš atitinkamo prekės ženklo savininko.