Plastic Pirates – Go Europe!

News

Summit

Join us for the Plastic-Pirates - Go Europe! Summit 2024 in November. Come aboard and stay tuned as we will be sailing towards a greener horizon! More information here


 

Flyer - Cover

Pilnīgi jauna plastmasas pirātu skrejlapa tagad pieejama! (angliski)

Apskatiet plastmasas pirātu skrejlapu, lai uzzinātu vairāk par iniciatīvu Plastic Pirates, tās galvenajiem mērķiem un iesaistītajām Eiropas valstīm.

 

 


 

Imkimės veiksmų prieš plastiko atliekas!

Kitas mėginių ėmimo laikotarpis: 2023 gegužės 1 d. - birželio 30 d.

Susižavėjimas vandenynu ir upėmis yra neblėstantis, o jų vaidmuo biologinės įvairovės išsaugojimui – neįkainojamas. Tačiau Europos paplūdimių ir upių pakrančių užteršimas plastiko atliekomis nepaiso sienų. Taigi mikropastiko ir didesnių plastiko dalelių patekimo į aplinką prevencija, mokslinis šios problemos įvertinimas ir nekenkiančių aplinkai medžiagų tyrimai yra uždaviniai, kuriuos mes, europiečiai, turime spręsti kartu.

„Plastic Pirates – Go Europe!“ yra europinis piliečių mokslo iniciatyvos projektas, kurio metu klasės ir jaunimo grupės renka plastiko mėginius iš upelių ir upių ir dokumentuoja jų rezultatus. Tada surinktus duomenis vertina mokslininkai. Taip jaunieji Europos piliečiai reikšmingai prisideda prie Europos upių būklės, taip pat taršos plastiko atliekomis ir galimų jos šaltinių mokslinių tyrimų.

Pirmą kartą projektą 2016 m. Vokietijoje pristatė įstaiga „Kieler Forschungswerkstatt“ ir partneriai kaip Vokietijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos remiamą projektą „Plastic Pirates“ 2016/2017 Mokslo metų „Jūros ir vandenynai“ metu. 2018–2019 m. projektas buvo tęsiamas vykdant mokslinius tyrimus srityje „Plastikas aplinkoje“; šioje veikloje dalyvavo ir mokslinių tyrimų institutas „Ecologic Institut“. 2020 m. Vokietijai pirmininkaujant ES Tarybai, projektas buvo pradėtas įgyvendinti kitose pirmininkaujančiųjų valstybių narių trejeto šalyse ir 2020–2021 m. vykdomas kaip bendras Vokietijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos (Bundesministeriums Forschung, BMBF), Portugalijos mokslo, technologijų ir aukštojo mokslo ministerijos ir Slovėnijos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektas.

Nuo 2022 m. sausio mėn. projektas, remiant ES Komisijai, buvo pradėtas įgyvendinti ir kitose ES valstybėse narėse. Iniciatyvos „Plastic Pirates“ plėtojimas Europoje finansuojamas iš Europos Komisija mokslinių tyrimų programos „Europos horizontas“, įgyvendinant misiją „Atkurti mūsų vandenyną ir vandenis iki 2030 m.“ Nuo 2022 m. iki 2024 m. plastiko ieškotojai koordinuotai ir suderintai rinks mėginius visoje Europoje.

Radote tinkamą upės ar upelio pakrantę? Tada galite pradėti! Duomenys apie atskirų grupių aptiktas atliekų rūšis (pvz., nuorūkos, plėvelės ar pakuotės), vadovaujantis išsamia projekto medžiaga, paskelbiami įkeliant į skaitmeninį žemėlapį ir vėliau padės mokslininkams palaipsniui šalinti esamas mokslinių tyrimų, kurių tikslas – išsiaiškinti įvairių plastiko atliekų rūšių paplitimą, spragas. Kova su plastiko tarša, už švarius vandenis ir gamtinių išteklių išsaugojimą ateities kartoms vieningoje Europoje gali būti sėkminga tik tuomet, jei mes, piliečiai, kartu aktyviai prisidėsime prie politinių iniciatyvų įgyvendinimo vietoje.

„Plastic Pirates – Go Europe!“ Norite dalyvauti?

Taip pat dabar galite klausytis ir informatyvių tinklalaidžių mūsų naujienų puslapyje Newspage!

 

NEPRALEISKITE INFORMACIJOS APIE PLASTIKO IEŠKOTOJŲ PROJEKTĄ!