Projekto Tikslas

Projektas

Šios pasaulinės svarbos užduoties Europa imasi kartu. Beveik du trečdaliai Žemės paviršiaus padengti vandeniu. Nuo jūrų ir vandenyno nepaprastai daug priklauso mūsų klimato stabilumas. Mūsų planetos vandenys dėl savo įvairovės yra unikali gyvūnų ir augalų rūšių buveinė. Gyvenate žemyninėje dalyje, toliau nuo artimiausios jūros, ir klausiate savęs, kuo jūs čia dėti? Ogi daug kuo!

   

EUROPOS UPĖS: VISO ŽEMYNO GYVYBINĖS ARTERIJOS

Dažnai mažais upeliais žemyninėse vietovėse prasidedančios upės, susijungiančios su kitomis upėmis, galiausiai suteka į jūrą. Norėtumėte pavyzdžio? Dunojus, ilgiausia – 2850 kilometrų ilgio – Europos upė, teka per dešimt skirtingų šalių ir įteka į Juodąją jūrą. Deja, tokiomis upėmis kaip Dunojus į jūrą plaukia ne tik laivais, žuvys ir augalų liekanos. Į jūrą kartu nešamos ir įvairiausios plastiko atliekos – žmogaus akiai vos matomos dalelės, taip pat jogurto indeliai ar nesuirę plastikiniai maišeliai.

   

UŽDUOTIS

Nuo 2020 . visos Europos „plastiko ieškotojų“ užduotis – „sugrobti“ šias šiukšles iš upių pakrančių ir vandens telkinių. Rinkdami plastiko atliekas ir įkeldami duomenis apie ištirtus atliekų paplitimą, jūs ir jūsų klasė ar jaunimo grupė galite padėti tirti aplinkos taršą ties vandens telkiniais ir juose. Tokie patys tyrimų planai ir veiklos etapai numatyti visoms dalyvaujančioms grupėms – taip užtikrinama galimybė palyginti visoje Europoje surinktus duomenis, kurie laipsniškai įkeliami internetinį žemėlapį.

Bendras projektas turi, viena vertus, padėti padidinti visos Europos visuomenės supratimą apie upių kaip bendrų gyvybinių arterijų ir gamtinių išteklių apsaugos svarbą. Kita vertus, kartu užsiimant praktine veikla turi būti suvokta tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo svarba.