Šis pranešimas dėl prieinamumo neįgaliesiems yra susijęs su Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt e. V. (DLR) interneto svetaine, kurią galima pasiekti adresu https://www.plastic-pirates.eu/

Kaip federalinis viešasis subjektas, esame įsipareigoję užtikrinti savo interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumą pagal Federalinio įstatymą dėl neįgaliųjų lygių galimybių (Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes – BGG) ir Potvarkio dėl prieinamumo naudojant informacinestechnologijas (Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0), kuriais įgyvendinama Direktyva (ES) 2016 /2102, nuostatas.

Atitikties reikalavimams būklė

Prieinamumo reikalavimai nustatyti BITV 2.0, priimto remiantis BGG 12d straipsniu, 3 straipsnio pirmoje–ketvirtoje pastraipoje ir 4 straipsnyje.

Interneto svetainė kol kas ne visai atitinka minėtus reikalavimus.

Šiuo metu tikrinama, ar užtikrintas interneto svetainės prieinamumas. Mes stengiamės išspręsti visas nustatytas prieinamumo problemas.

Pranešimo parengimo arba paskutinio atnaujinimo data

Šia pranešimas buvo parengtas 2022-07-06.

Informavimas apie kliūčių buvimą: Susisiekimas su informaciją teikiančiais kontaktiniais asmenimis

Would you like to notify us of existing barriers or request information regarding the implementation of accessibility?

Norite pranešti apie esamas kliūtis arba paprašyti informacijos apie prieinamumo įgyvendinimą? Norėdami pateikti savo atsiliepimus ir bet kokią kitą informaciją, kreipkitės į mus el. pašto adresu barrierefreiheit@dlr.de.

Ginčų sprendimo procedūra

Jei jums pateikus atsiliepimą patenkinamas sprendimas nebuvo rastas net ir susisiekus su aukščiau nurodytu kontaktiniu asmeniu, galite kreiptis į ginčų sprendimo įstaigą pagal BGG 16 straipsnį. BGG ginčų sprendimo įstaigos užduotis – kilus tarp neįgaliųjų ir federalinių viešųjų subjektų ginčui dėl prieinamumo padėti rasti neteisminį sprendimą. Ginčų sprendimo procedūra yra nemokama. Advokato pagalba nereikalinga. Daugiau informacijos apie ginčų sprendimo procedūrą ir galimybes ją pradėti pateikiant paraišką rasite adresu: www.schlichtungsstelle-bgg.de

Galite tiesiogiai susisiekti su BGG ginčų sprendimo įstaiga el. pašto adresu info@schlichtungsstelle-bgg.de