Настоящата декларация за достъпност е валидна за уебсайта на Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e. V. (DLR). https://www.plastic-pirates.eu/

Като публичен орган на федералното правителство ние се ангажираме да поддържаме нашия сайт и мобилните ни приложения напълно достъпни в хармония с разпоредбите на Закона за равнопоставеност на хората с увреждания (BGG) и разпоредбите на Наредбата за достъпни информационни технологии (BITV 2.0), с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/2102.

Статус на съответствие с изискванията

Изискванията за достъпност произтичат от член 3, параграфи 1 до 4 и член 4 от наредбата BITV 2.0, приета въз основа на § 12г от BGG.

В момента уебсайтът не отговаря напълно на горепосочените изисквания.

В момента сайтът се проверява за достъпност. Ние се стремим да отстраним всички констатирани проблеми с достъпността.

Дата на създаване, респ. на последната актуализация на декларацията

Настоящата декларация е изготвена на 06.07.2022 г.

Докладване на проблеми с достъпността: Контакт с партньорите за обратна връзка

Искате да ни съобщите за съществуващи проблеми с достъпността или да получите информация за прилагането ѝ? За обратна връзка или за допълнителна информация моля обърнете се към нас на barrierefreiheit@dlr.de.

Помирителна процедура

Ако и след Вашата обратна връзка, изпратена до посочения по-горе контакт, не бъде намерено удовлетворително решение, можете да се обърнете към помирителен орган съгласно § 16 от BGG. Помирителният орган BGG има задачата, при конфликти по темата достъпност между хора с увреждания и публични органи на федералното правителство да допринесе за извънсъдебно уреждане на спора. Помирителната процедура е безплатна. Не е необходимо да се назначава правен съветник. Допълнителна информация за помирителната процедура и за възможностите за подаване на заявление ще получите на: www.schlichtungsstelle-bgg.de.
Установете директен контакт с помирителния орган BGG на info@schlichtungsstelle-bgg.de.