Az akadálymentesítési nyilatkozat a Német Zentrum für Luft und Raumfahrt e. V. (DLR) által a https://www.plastic-pirates.eu/ címen közzétett weboldalra vonatkozik.

Szövetségi köztestületként arra törekszünk, hogy weboldalainkat és mobilalkalmazásainkat akadálymentessé tegyük az (EU) 2016/2102 irányelvet végrehajtó szövetségi fogyatékosügyi egyenlőségi törvény (BGG) és az akadálymentességi, információtechnikai rendelet (BITV 2.0) rendelkezéseivel összhangban.

A követelményekkel egyezés állapota

Az akadálymentességi követelmények a BITV 2.0 3. §-ának 1–4. és 4. bekezdéseiből erednek, amelyet a BGG 12d. §-a alapján adtak ki.

A weboldal jelenleg nem felel meg teljes mértékben a fent említett követelményeknek.

A weboldal akadálymentessége jelenleg ellenőrzés alatt áll. Igyekszünk minden feltárt elérhetőségi problémát orvosolni.

A nyilatkozatkészítés, ill. utolsó frissítésének dátuma

A nyilatkozat 2022. július 6-án készült.

Akadályok bejelentése: Lépjen kapcsolatba a visszajelzési kapcsolattartókkal

Szeretne meglévő akadályokról beszámolni vagy tájékoztatást kérni az akadálymentesítés megvalósításáról? Visszajelzéséért és minden egyéb információért forduljon hozzánk a barrierefreiheit@dlr.de címen.

Békítő eljárás

Ha a fenti kapcsolattartóhoz intézett visszajelzése után sem sikerült kielégítő megoldást találni, a BGG 16. §-a szerint fordulhat békítő testülethez. A BGG békítő testületének feladata, hogy támogassa a fogyatékkal élők és a szövetségi kormány közhatóságai közötti akadálymentességi viták peren kívüli rendezését. A békítő eljárás ingyenes. Nincs szükség jogi tanácsadó bevonására. A békítő eljárásról és a kérelem benyújtásának lehetőségeiről további információk itt találhatók: www.schlichtungsstelle-bgg.de.
A BGG békítőtestületéhez közvetlenül az info@schlichtungsstelle-bgg.de de címen fordulhat.