AZ EGÉSZ EURÓPÁRA KITERJEDŐ BEVEZETÉS HOZZÁADOTT ÉRTÉKE

A Citizen science közösségi tudományos projektek csak akkor érhetik el teljes potenciáljukat és maximális uniós hozzáadott értéküket, ha országokon átívelően egész Európában bevezetik, végrehajtják őket. A Plastic Pirates európai szintű bevezetése harmonizált és szabványosított mintavételt tesz lehetővé Európa folyóiban. Az

  • jelentősen bővíti az elérhető adatokat,

  • növeli a tudományos megértést és ismereteket,

  • és így segíti a szisztematikus megoldások kidolgozását a tengerek és folyók szennyezésének csökkentésében és a szennyeződések eltávolításában, különösen ideértve a műanyagokat.

A kutatók Európa-szerte a meglévő európai adatportálok nyílt és hozzáférhető adataira támaszkodhatnak, amelyek különben nem lennének elérhetők.

HORIZON EUROPE AZ EGÉSZ EURÓPÁRA KITERJEDŐ BEVEZETÉSHEZ

A TRIO Tanács 2020/2021-es elnökségének Portugáliával és Szlovéniával bővítése után német kezdeményezésre az akciót 2022 óta az EU Bizottságának támogatásával egész Európára kiterjesztették. A polgári-tudományos kezdeményezés európaivá tételét az Európai Bizottság kutatási keretprogramja – Horizont Európa – finanszírozza. Ezért 2022 és 2024 között Európa-szerte koordinált és szinkronizált Plastic Pirates adománygyűjtések zajlanak majd. Belgium, Bulgária, Görögország, Olaszország, Litvánia, Ausztria, Szlovénia, Spanyolország és Magyarország 2022 őszén kezdi meg első kalózküldetését.
Ha szeretne csatlakozni és részt venni a kezdeményezésben, akkor felveheti a kapcsolatot a tevékenységkoordinátorral (DLR Projektträger): plastic-pirates@dlr.de.

POLITIKAI HÁTTÉR

Az EKT politikájának napirendjében az EKT „Bring Science closer to Citizens” (A tudomány közelebb hozása a lakossághoz) tevékenység részének határozták meg a Plastic Pirates programot a 2022–2024-es időszakra vonatkozóan. Ily módon a Plastic Pirates a következő kulcsfontosságú területhez fog hozzájárulni: Az iker (környezetbarát és digitális) átállás által támasztott kihívások együttes felvállalása, valamint a társadalmi részvétel növelése az EKT-ben. A Tanács az új Európai Kutatási Térségre vonatkozó konklúzióiban (Conclusions on the New European Research Area) már 2020. decemberben felkérte „a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább és léptessék életbe a „plastic pirates” közösségi tudományos kampányt, mint az EKT kísérleti tevékenységét, hogy ily módon táplálják az „interakciót” az EKT-n belül, és ezáltal felhívják a lakosok (különösen a fiatalok) figyelmét arra, hogy milyen hatásai és előnyei vannak a kutatásnak és az innovációnak a mindennapi életükre nézve, [valamint] hogy ösztönözzék az együttműködést a következő tervezett küldetéssel: Küldetés az egészséges óceánokért, tengerekért, tengerparti és belvizekért”.

A Plastic Pirates segíteni fog teljesíteni az Óceánjaink és vizeink helyreállítására irányuló küldetés célkitűzéseit, különösen ideértve azon ambícióját, hogy megelőzze és megszüntesse a szennyezést az európai tengerekben és vizekben, és ezt konkrét tevékenységként foglalta bele a végrehajtási tervébe. A kezdeményezés az európai környezetvédelmi politika fő célkitűzéseihez is hozzájárul, különösen ideértve a tengeri stratégia keretirányelvet (Marine Strategy Framework Directive), a víz keretirányelvet (Water Framework Directive), valamint a levegőre, vízre és talajra vonatkozó zéró szennyezési cselekvési tervet (Zero Pollution Action Plan for Air, Water and Soil). Végül megemlítendő, hogy a kampány kiállítási példaként is szolgál az Ifjúság Európai Éve 2022-höz.

A PlasticPiratesEU tevékenység

Bár már viszonylag sikerült megérteni a pár kiválasztott európai régióban és folyórendszerben található műanyag hulladékok eredetét, Európa-szerte még csak erősen töredezett formában érhetők el kutatási adatok (már ha elérhetők egyáltalán). Azáltal, hogy a közösségi tudományos megközelítést alkalmazzuk annak kiderítésére, hogy a folyók mennyire fontos útvonalat képeznek az óceánok szennyezéséhez, a folyamatban lévő Plastic Pirates - Go Europe! lakossági tudományos kezdeményezés lehetővé teszi a kutatóknak, hogy meghatározzák a műanyag szennyezések forrásait és a csökkentésükre irányuló intézkedéseket. Azzal, hogy a kezdeményezést kiterjesztjük az EU folyórendszereire és földrajzi térségeire, arra ösztönözzük a lakosokat, hogy helyi szinten generáljanak adatokat, és így segítsenek európai szinten betömni a kutatási hézagot. A kezdeményezés részeként didaktikusan kidolgozott oktatóanyagokkal segítünk az ifjúságnak és a tanulóknak megvizsgálni a hulladékszennyezés helyzetét az európai folyókban. Ezzel a hozzáállással arra biztatjuk a lakosokat, hogy ők is vállalják az iker (környezetbarát és digitális) átállás által jelentett kihívásokat. Elősegíti, hogy a társadalom nagyobb mértékben vegyen részt az Európai Kutatási Térségben.

A „PlasticPiratesEU” tevékenység immáron 6 éve sikeresen működik Németországban, 2020 óta pedig Portugáliában és Szlovéniában is. A lendületet kihasználva más EU tagállomokra is kiterjesztjük a Plastic Pirates – Go Europe! kezdeményezés tevékenységeit. Az Európai Bizottság az „Europeanisation of the Plastic Pirates citizen science initiative” nemzetközi intézkedéssel támogatja a bővítést a Horizont Europe kutatási és innovációs keretprogram részeként az Egészséges óceánok, tengerek, tengerpartok és belvizek missziója terén. Az intézkedés 2022 júniusában indult és 30 hónapig tart. A kezdeményezés kiterjesztése jelentősen elősegíti az európai folyókban és azok mentén található műanyag szennyezés helyzetének áttekintését, és így arra ösztönzi a gyerekeket és az ifjúságot, hogy járuljanak hozzá az Óceán küldetés (Ocean Mission) politika fő célkitűzésének a teljesítéséhez, vagyis az európai tengerek és vizek szennyezésének megelőzéséhez és megszüntetéséhez. A tevékenység így egyfajta válasz is arra, hogy a Tanács felkérte „a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább és léptessék életbe a „plastic pirates” közösségi tudományos kampányt, mint az EKT kísérleti tevékenységét, hogy ily módon táplálják a belső „interakciót”.

Ennek a tevékenységnek az általános célja a „Plastic Pirates – Go Europe!” sikeres lakossági tudományos kezdeményezés kiterjesztése az érdeklődő EU tagállamokra és az „Európai horizont” programhoz kapcsolódó országokra. Ennek keretében a tevékenység célja Európa nagyobb részeiben felhívni a lakosok (különösen az ifjúság) figyelmét arra, hogy milyen hatásai és előnyei lehetnek a kutatásnak és az innovációnak a mindennapi életükre nézve, erősíteni az európai folyókban, tengerpartokon és tengerekben található vagy onnan származó műanyaghulladék-szennyezéssel kapcsolatos adatok begyűjtésére, rendszerezésére és ellenőrzésére vonatkozó képességet, valamint tesztelni, replikálni és kifinomítani azokat a „legjobb gyakorlat” modelleket, amelyekkel összekapcsolható a kiváló tudomány és a lakosság mozgósítása, hogy együtt teljesítsük az Óceán küldetés (Ocean Mission) célkitűzését (az óceánjaink, a tengereink és a vizeink helyreállítását, közben pedig az EU politika célkitűzéseinek a monitorozásának a támogatását).

Ennek keretében a tevékenység célja a következő specifikus célkitűzések (specific objectives; röviden: SO) teljesítése:

Go europe! A Plastic Pirates – Go Europe! kezdeményezés kiterjesztése és életbeléptetése Európa-szerte

A tevékenység a kezdeti 2020-2021-es elnökségi trión (Németország, Szlovénia és Portugália) túl más tagállamokat / kapcsolódó országokat is mobilizálni fog. Olyan megközelítést alkalmaz, ami 2022-ben, majd utána 2023-ban és 2024-ben is (a teljes 30 hónapos tevékenység során) Európa-szerte támogatja a decentralizált, ugyanakkor koordinált mintavételezési kampányokat az érdeklődő tagállamok / kapcsolódó országok segítségével.

Go local: Az adatok (hiányos adatok) ellenőrzésére és decentralizált elemzésére vonatkozó képesség erősítése a helyi partnerek támogatásával és kutatási központok felállításával

A tevékenység támogatni fogja a kezdeményezéshez csatlakozó tagállamokban / kapcsolódó országokban tevékenykedő helyi Plastic Pirates partnereket, és ily módon lehetővé teszi a szinkronizált és szorosan koordinált európai mintavételezési kampányokat a fiatal lakosok bevonásával (beleértve az ezzel járó kommunikációs tevékenységeket is). A helyi partnerek a begyűjtött adatok ellenőrzésével és elemzésével biztosítják az európai szintű koordinált megközelítést.

Go science: A kiváló tudomány támogatása, valamint az EU politika célkitűzéseinek megvalósítása és monitorozása

A kezdeményezés a nagyléptékű lakossági tudományos megközelítés alkalmazásának köszönhetően temérdek – országokon átívelő – adatot generál, ráadásul harmonizált és sztenderdizált módon. A helyi partnerek helyi, nemzeti és EU szinten is átadják ezeket az adatokat a kutatóknak, az érdekelt feleknek és a politikai döntéshozóknak. Ideértendő a központi EU politikai célkitűzések (például a levegőre, vízre és talajra vonatkozó zéró szennyezési cselekvési terv (Zero Pollution Action Plan for Air, Water and Soil), a tengeri stratégia keretirányelv (Marine Strategy Framework Directive), valamint a víz keretirányelv (Water Framework Directive)) megvalósításának és monitorozásának a támogatása. A tevékenység segít jobban megérteni az európai folyók, tengerpartok és tengerek műanyagszennyezési helyzetét, valamint egyfajta követendő példaként is szolgál más releváns lakossági tudományos kezdeményezésekhez azáltal, hogy könnyen hozzáférhető adatokat generál a tengerekben és édesvizekben található műanyag hulladékokkal kapcsolatban, valamint sztenderdizált megközelítéseket alkalmaz a mintavételezésre, az adatgyűjtésre és az adattárolásra, és mindeközben a FAIR (tisztességes) irányelvekkel összhangban nyílt hozzáférést kínál az adatokhoz. Ráadásul ezeket az adatokat hozzákapcsolja a meglévő európai adatportálokhoz (például az EMOD-Net-hez), és hozzájárul az Európai Digitális Iker Óceán (European Digital Twin Ocean) fejlesztéséhez.

Go society: A lakosok (különösen az ifjúság) bevonása és ösztönzése Európa-szerte

A tevékenység célja felhívni a lakosok (különösen az ifjúság) figyelmét arra, hogy milyen hatásai és előnyei vannak a kutatásnak és az innovációnak a mindennapi életükre nézve, és a tevékenységbe bevonva arra ösztönözni őket, hogy ők is vállalják az iker (környezetbarát és digitális) átállás által jelentett kihívásokat, valamint növelni a társadalom részvételét az Európai Kutatási Térségben. Ennek keretében a tevékenység elősegíti egy páneurópai közösség felépítését a lakosokkal együttműködve, amely közösség célja a vízi és tengeri környezetben található műanyaghulladék-szennyezés elleni küzdelem.

Go beyond: A replikálható „legjobb gyakorlat” modelleknek és a lakossági tudomány megközelítési módjainak a meghatározása

A tevékenységgel tovább szeretnénk finomítani, hogy miként közelíti meg a kezdeményezés a lakossági tudományt. Így a tevékenység meghatározza a kiváló tudomány és a lakossági mozgósítás összekapcsolására vonatkozó replikálható „legjobb gyakorlatok” modelleket, jelen esetben a küldetés célkitűzése (óceánjaink, tengereink és vizeink helyreállítása) alapján. Ennek keretében a kezdeményezés jelenlegi fókuszát (folyók és belvizek) kiterjesztjük a tengerpartokon és tengerekben található műanyaghulladék-szennyezés felmérésére is, miközben gondoskodunk róla, hogy a kezdeményezés során született adatok összehasonlíthatók és jó minőségűek maradjanak. A tevékenység a célcsoport, a hatókörbe tartozó tevékenységek, a háttéranyagok, a résztvevők bevonása, valamint a résztvevőkkel történő utánkövetés tekintetében felül fogja vizsgálni és finomítani fogja a lakossági tudományra alkalmazott megközelítést. A tevékenységgel végsősoron megpróbáljuk bővíteni a lakossági tudományos kezdeményezések kiterjesztésére, valamint a lakosoknak a lakossági tudományon keresztüli mozgósítására vonatkozó ismereteket.