A telemédiatörvény 5. §-a és az állami médiaszerződés 18. § (2) bekezdése szerinti impresszum

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) (Német Légi- és Űrközlekedési Központ bejegyzett egyesület)
Linder Höhe
51147 Köln

Telefon: +49 2203 601-0
Telefax: +49 2203 67310
E-Mail: contact-dlr [at] dlr.de
Weblap: https://www.dlr.de/

A DLR jogi képviselője az igazgatóság, amelynek tagjai: Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla (az igazgatóság elnöke), Klaus Hamacher (az igazgatóság elnökhelyettese), Prof. Dr.-Ing. Karsten Lemmer és Dr.-Ing. Walter Pelzer.

Az igazgatóság székhelye

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Linder Höhe, 51147 Köln.

Az igazgatóságot az általa meghatalmazott személyek is képviselhetik. A felhatalmazás hatályával kapcsolatban a DLR, Linder Höhe, 51147 Köln, általános jogi osztályának vezetője ad tájékoztatást.

Cégbíróság / cégjegyzékszám

Bonni Alsófokú Bíróság, VR 2780

ÁFA-azonosító szám

DE 121965658

Az állami médiaszerződés 18. § (2) bekezdése szerinti felelős személy

Dr. Olaf Heilmayer
Heinrich-Konen-Str. 1, 53227 Bonn

Szerkesztőségi gondozás

 • DLR projektgazda | Európai és nemzetközi együttműködési terület | Együttműködés harmadik országokkal és szervezetekkel
 • Kieler Forschungswerkstatt (Kieli Kutatóműhely), Németország
 • Ecologic Institut, Németország
 • Flanders Marine Institute, Belgien
 • Burgas Free University, Bulgarien
 • Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarien
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italien
 • Universität für Bodenkultur, Österreich
 • National Institute of Biology, Slowenien
 • Express Innovation Agency, Ungarn

Technikai segítség

DLR Projektträger
IKT-szolgáltatás
Rosa-Luxemburg-Str. 2
10178 Berlin
Telefon.: +49 30 67055 767
Fax: + 49 30 67055 712
E-Mail: pt-webservice@dlr.de
DLR-PT.de

Koncepció, kialakítás, dizájn

 • Büro Wissenschaftskommunikation/DLR-PT e. V. (Tudományos-kommunikációs Iroda/DLR-PT bejegyzett egyesület)
 • Ecologic Institut
 • familie redlich AG – Agentur für Marken und Kommunikation (márka- és kommunikációs ügynökség)
 • KOMPAKTMEDIEN – Agentur für Kommunikation GmbH (kommunikációs ügynökségi kft.)

A grafikák/kollázsok a familie redlich AG & KOMPAKTMEDIEN-től származnak.

Itt talál további fotó- és videóanyag-nyivántartásokat:

Wolfgang Kruck/adobestock.com
parsadanov/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Florian/adobestock.com
Vitaly_melnik/adobestock.com
dave-MN4zxUEhyBA/unsplash.com
SeDemi/shutterstock.com
MNI/shutterstock.com
Sascha Corti/shutterstock.com
Wayne Tuckwell/shutterstock.com

Felelősségi nyilatkozat

A DLR tartalomszolgáltatóként a telemédia törvény 7. § (1) bekezdése szerint, az általános jogszabályokkal összhangban felel a https://www.plastic-pirates.eu oldalon használt „saját tartalmakért”. A más szolgáltatók által biztosított tartalmakra utaló kereszthivatkozásokat (linkek) meg kell különböztetni a saját tartalmaktól. A kereszthivatkozással a DLR „külső tartalmakat” tesz használatra elérhetővé, amelyeket „[külső]” megjegyzés vagy ennek megfelelő link jelöl. A külső tartalmakat a link első beállításakor ellenőrizték, hogy megállapítsák, adnak-e alapot polgári- vagy büntetőjogi felelősségre vonhatóságra. Nem zárható ki azonban, hogy a tartalmakat az adott szolgáltatók utólag megváltoztatják. A DLR nem ellenőrzi folyamatosan az ajánlatában hivatkozott azon tartalmi változtatásokat, amelyek új felelősséget alapozhatnak meg. Kérjük, tudassa velünk, ha úgy véli, hogy a hivatkozott külső oldalak sértik a hatályos jogszabályokat vagy más módon tartalmaznak nem megfelelő tartalmakat.

 

Felhasználási feltételek

1. Szerzői jog és használati feltételek

Eltérő rendelkezés hiányában a Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) (Német Légi- és Űrközlekedési Központ bejegyzett egyesület) a nyilvános internetes ajánlatban felhasznált összes szerzői joggal védett tartalom, pl. képek, videók, illusztrációk, szövegek szerzői jogának tulajdonosa. Így pl. a „Forrás: DLR” azt jelenti, hogy a szerzői jogok a Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V-t (DLR) illetik. Az anyag felhasználása előtt minden egyes esetben használati engedélyt (licencet) kell kérni a megadott jogtulajdonosoktól.

1.a. Használati jog megkérése, ha a szerzői jog a DLR-t illeti

Ha egyedi használati jogot szeretne kérni a nyilvános internetes ajánlatban található tartalomra, amelyre a DLR-é a szerzői joga, kérjük, forduljon a:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Politikai Kapcsolatok és Kommunikációs Osztály
Linder Höhe
51147 Köln
Telefon: +49 2203 601-2116
Telefax: +49 2203 601-3249
E-Mail: bildredaktion [at] dlr.de

1.b. Tartalmak használati jogának kérése, ha a szerzői jog nem a DLR-t illeti

A nyilvános internetes ajánlatban találhatók olyan képek, videók, ábrák vagy szövegek is, amelyek a DLR-től eltérő forrásból származnak. Kérjük, a megadott jogtulajdonossal lépjen kapcsolatba a használati feltételeket és a használati engedély beszerzését illető megkereséssel.

Meghatározott képek, videók, ábrák vagy szövegek több jogtulajdonoshoz tartoznak. A több jogtulajdonos meglétét megfelelően jelöljük. Minden ilyen esetben a forráshivatkozásban megnevezett összes jogtulajdonos használati feltételei érvényesek. Kétely esetén forduljon közvetlenül az összes megadott jogtulajdonoshoz.

2. Adott esetben Creative Commons licenc (CC licenc)

Ha kifejezetten meg van adva (pl. az „Információ” alatt, az adott műnél), a DLR-képekre és -videókra a Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 licenc vonatkozik. Németország. Ez azt jelenti, hogy sokszorosíthatja, terjesztheti és nyilvánosan elérhetővé teheti, de nem módosíthatja, adaptálhatja a művet, ill. a tartalmat és nem használhatja a kérdéses művet kereskedelmi céllal. Használatkor a DLR-t egyértelműen és jól olvashatóan kell megnevezni az alábbiak szerint. Példák: „Kép: DLR, CC BY-NC-ND 3.0”, „Képek: DLR, CC BY-NC-ND 3.0”, „Videó: DLR, CC BY-NC-ND 3.0”.

Olyan képek, videók, képek, szövegek, amelyek nem tartalmaznak hivatkozást a CC licencre, és ahol csak a megfelelő jogtulajdonos szerepel forrásként (pl. „Forrás: DLR”) nem tartoznak CC licenc hatálya alá.

3. DLR-tartalom használata a sajtó, a rádió és a televízió által

A nyilvános internetes ajánlat olyan tartalmait, amelyeknél nincs külön hivatkozás a használati feltételekre, azaz ahol vagy semmi sem szerepel a használati feltételekről vagy ahol a DLR szerepel forrásként anélkül, hogy konkrétan alkalmazandó felhasználási feltételekre hivatkoznánk (példák: „Kép: DLR”, „Videó: DLR”), használhatja a sajtó, a rádió- és televízióállomások, valamint a megfelelő internetes információs ajánlatok, ha szerzőként megnevezik a DLR-t. Nem tartoznak ide a személyes adatok, például a fotók vagy videók, amelyeken személyek vagy személyes adatok, például nevek, e-mail címek stb. azonosíthatók.

4. Nincs mások jogait érintő korlátozás

A DLR által meghatározott használati feltételek semmilyen módon nem érintik az alábbi jogokat:

 • Szerzői jogi korlátozások (pl. az idézés joga) vagy törvényes engedélyek alapján megillető (egyes országokban a méltányos használat doktrínájaként bevezetett) jogok.
 • A jogtulajdonos szerzői személyiségi joga
 • Más személyek jogai, akár magával a licenc tárgyával, akár annak használatával kapcsolatban, például az ábrázolt személyek személyiségi jogai, az ábrázolt védett védjegyek védjegyjogai stb.

5. Meghatározott tartalmakra nincsenek használati jogok

A szerzői joggal védett anyag használatának bármely engedélye, beleértve a Creative Commons licencet is, csak a szerzői joggal védett anyag használatára terjed ki. Ez nem tartalmazza a védett márkajelek használatának engedélyét, mint pl. a DLR logó és annak összetevői, valamint a DLR vállalati arculatának további elemei, például a „Blaue Erde” (Kék Bolygó). A DLR logót és annak összetevőit nem használhatják olyan személyek, akik nem a DLR alkalmazottai vagy nem rendelkeznek a DLR engedélyével. A márkahasználati engedélyt külön kell kérni a márkajogok megfelelő tulajdonosától.