Αποτύπωμα σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου περί ψηφιακών υπηρεσιών και το άρθρο 18 παράγραφος 2 της κρατικής συνθήκης για τα μέσα ενημέρωσης

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln

Τηλέφωνο: +49 2203 601-0
Fax: +49 2203 67310
e-mail: contact-dlr [at] dlr.de
Ιστοσελίδα: https://www.dlr.de/

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του DLR είναι το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους Prof. Dr. Anke Kaysser-Pyzalla (πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου), Klaus Hamacher (αναπληρωτής πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου), Prof. Dr. Karsten Lemmer και Dr. Walther Pelzer.

Έδρα του διοικητικού συμβουλίου

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Linder Höhe, 51147 Köln.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκπροσωπείται από εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα. Πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδότησης παρέχονται από τον προϊστάμενο του τμήματος γενικών νομικών υποθέσεων του DLR, Linder Höhe, 51147 Κολωνία.

Μητρώο δικαστηρίου/αριθμός μητρώου

Τοπικό δικαστήριο Bonn, VR 2780

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων

DE 121965658

Υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 18 Abs. 2 Medienstaatsvertrag

Dr. Olaf Heilmayer
Heinrich-Konen-Str. 1, 53227 Bonn

Συντακτική υποστήριξη

 • DLR Projektträger | Bereich Europäische und Internationale Zusammenarbeit | Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Organisationen
 • Kieler Forschungswerkstatt, Deutschland
 • Ecologic Institut, Deutschland
 • Flanders Marine Institute, Belgien
 • Burgas Free University, Bulgarien
 • Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarien
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italien
 • Universität für Bodenkultur, Österreich
 • National Institute of Biology, Slowenien
 • Express Innovation Agency, Ungarn

Τεχνική υποστήριξη

DLR Projektträger
IKT-Dienstleistung
Rosa-Luxemburg-Str. 2
10178 Berlin
Τηλέφωνο: +49 30 67055 767
Fax: + 49 30 67055 712
e-mail: pt-webservice@dlr.de
DLR-PT.de

Σύλληψη, διάταξη και σχεδιασμός

 • Büro Wissenschaftskommunikation/DLR-PT e. V.
 • Ecologic Institut
 • familie redlich AG – Agentur für Marken und Kommunikation
 • KOMPAKTMEDIEN – Agentur für Kommunikation GmbH

Τα γραφικά/κολλάζ είναι από την familie redlich AG & KOMPAKTMEDIEN.

Εδώ θα βρείτε περαιτέρω φωτογραφίες και βίντεο:

Wolfgang Kruck/adobestock.com
parsadanov/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Florian/adobestock.com
Vitaly_melnik/adobestock.com
dave-MN4zxUEhyBA/unsplash.com
SeDemi/shutterstock.com
MNI/shutterstock.com
Sascha Corti/shutterstock.com
Wayne Tuckwell/shutterstock.com

Ειδοποίηση περί ευθύνης

Ως πάροχος περιεχομένου, η DLR είναι υπεύθυνη για το "δικό της περιεχόμενο" που διατίθεται για χρήση στη διεύθυνση https://www.plastic-pirates.eu σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (Telemediengesetz) και τη γενική νομοθεσία. Αυτό το δικό του περιεχόμενο πρέπει να διακρίνεται από τις διασταυρούμενες παραπομπές ("συνδέσμους") σε περιεχόμενο που παρέχεται από άλλους παρόχους. Μέσω της παραπομπής, το DLR θέτει στη διάθεση των χρηστών "εξωτερικό περιεχόμενο", το οποίο επισημαίνεται ανάλογα με την αναφορά "[external]" ή τον σύνδεσμο. Αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο ελέγχθηκε κατά την πρώτη δημιουργία του συνδέσμου για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να οδηγήσει σε αστική ή ποινική ευθύνη. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια από τους αντίστοιχους παρόχους. Η DLR δεν ελέγχει συνεχώς το περιεχόμενο στο οποίο παραπέμπει στον ιστότοπό της για αλλαγές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα ευθύνη. Εάν θεωρείτε ότι οι συνδεδεμένες εξωτερικές σελίδες παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή περιέχουν με άλλο τρόπο ακατάλληλο περιεχόμενο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Όροι χρήσης

1 Πνευματικά δικαιώματα και όροι χρήσης

Τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και χρησιμοποιείται σε αυτόν τον δημόσιο δικτυακό τόπο, όπως εικόνες, βίντεο, εικονογραφήσεις και κείμενα, ανήκουν στο Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, "Πηγή: DLR" σημαίνει ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR). Πριν από τη χρήση του υλικού πρέπει να ζητείται άδεια (άδεια χρήσης) από τους αντίστοιχους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων σε κάθε περίπτωση.

1.α. Αίτηση δικαιώματος χρήσης εάν τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο DLR

Εάν θέλετε να ζητήσετε ατομικό δικαίωμα χρήσης για το περιεχόμενο αυτού του δημόσιου ιστότοπου για το οποίο το DLR κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Abteilung Politikbeziehungen und Kommunikation
Linder Höhe
51147 Köln
Τηλέφωνο: +49 2203 601-2116
Fax: +49 2203 601-3249
e-mail: bildredaktion [at] dlr.de

1.β. Δικαιώματα χρήσης περιεχομένου εάν τα πνευματικά δικαιώματα δεν ανήκουν στο DLR

Ορισμένες εικόνες, βίντεο, εικονογραφήσεις ή κείμενα στον δημόσιο δικτυακό τόπο προέρχονται από άλλες πηγές εκτός του DLR. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για τους όρους χρήσης και για να λάβετε άδεια χρήσης.

Ορισμένες εικόνες, βίντεο, εικονογραφήσεις ή κείμενα έχουν πολλαπλούς κατόχους δικαιωμάτων. Αυτά επισημαίνονται ανάλογα ως προερχόμενα από διάφορους κατόχους δικαιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν κατά κανόνα οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης όλων των κατόχων δικαιωμάτων που αναφέρονται στις πληροφορίες πηγής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε απευθείας με όλους τους κατόχους δικαιωμάτων.

2. κατά περίπτωση, άδεια Creative Commons (άδεια CC)

Εάν αναφέρεται ρητά (π.χ. στις "Πληροφορίες" για το αντίστοιχο έργο), οι εικόνες και τα βίντεο του DLR διατίθενται με άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αναπαραγάγετε, να διανείμετε και να καταστήσετε το έργο ή το περιεχόμενο δημόσια προσβάσιμο, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τροποποιήσεις ή προσαρμογές του έργου ή του περιεχομένου ή να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο έργο εμπορικά. Κατά τη χρήση του έργου, το DLR πρέπει να αναφέρεται ρητά και ευανάγνωστα ως εξής. Παραδείγματα: "Εικόνα: DLR, CC BY-NC-ND 3.0", "Εικόνες: DLR, CC BY-NC-ND 3.0", "Video: DLR, CC BY-NC-ND 3.0".α που δεν έχουν καμία αναφορά σε άδεια CC και για τα οποία ως πηγή αναφέρεται μόνο ο κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων (π.χ. "Πηγή: DLR") δεν υπόκεινται σε άδεια CC.

3. χρήση του περιεχομένου του DLR από τον Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση

Περιεχόμενο της δημόσιας προσφοράς στο Διαδίκτυο για το οποίο δεν γίνεται ειδική αναφορά σε όρους χρήσης, δηλαδή όπου είτε δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με τους όρους χρήσης είτε όπου το DLR αναφέρεται ως πηγή χωρίς αναφορά σε ειδικούς ισχύοντες όρους χρήσης (παραδείγματα: "Εικόνα: DLR", "Βίντεο: DLR") μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Τύπο, τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και τις αντίστοιχες υπηρεσίες πληροφόρησης στο Διαδίκτυο, εφόσον το DLR αναφέρεται ως δημιουργός. Αυτό δεν ισχύει για προσωπικά δεδομένα όπως φωτογραφίες ή βίντεο στα οποία αναγνωρίζονται πρόσωπα ή προσωπικές πληροφορίες όπως ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

4. κανένας περιορισμός των δικαιωμάτων των άλλων

Οι όροι χρήσης που ορίζονται από την DLR δεν επηρεάζουν καθόλου τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Τα δικαιώματα που δικαιούται ο καθένας λόγω των περιορισμών του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως το δικαίωμα παράθεσης) ή λόγω νομικών αδειών (που καθιερώνονται σε ορισμένες χώρες ως το δόγμα της δίκαιης χρήσης)
 • το ηθικό δικαίωμα του κατόχου των δικαιωμάτων
 • Τα δικαιώματα άλλων προσώπων, είτε στο ίδιο το αντικείμενο της άδειας είτε σε σχέση με τη χρήση του, για παράδειγμα τα δικαιώματα προσωπικότητας των εικονιζόμενων προσώπων, τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων σε προστατευόμενα εμπορικά σήματα κ.λπ.

5 Κανένα δικαίωμα χρήσης για ορισμένο περιεχόμενο

Οποιαδήποτε άδεια χρήσης υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της άδειας Creative Commons, επεκτείνεται μόνο στη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Αυτό δεν περιλαμβάνει την άδεια χρήσης προστατευόμενων εμπορικών σημάτων, όπως το λογότυπο DLR και τα συστατικά του, ή άλλα στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας του DLR, όπως η "Γαλάζια Γη". Το λογότυπο DLR και τα στοιχεία του δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν είναι υπάλληλοι του DLR ή που δεν έχουν άδεια χρήσης από το DLR. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης εμπορικών σημάτων πρέπει να ζητείται ξεχωριστά από τον αντίστοιχο κάτοχο των δικαιωμάτων των εμπορικών σημάτων.