Σε αυτόν τον διαδραστικό χάρτη μπορούν να αναζητηθούν με ειδικά κριτήρια οι ομάδες, οι οποίες κατά τη διάρκεια των ετών έλαβαν μέρος στην καμπάνια στις διάφορες χώρες. Όταν κάνει κανείς κλικ επάνω σε ένα σημάδι του χάρτη αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα, τα οποία έχουν ανέβει από την συγκεκριμένη ομάδα.

Προσοχή: Οι πληροφορίες που παρατίθενται στις σελίδες των ομάδων δεν έχουν ελεγχθεί από επιστημονική ομάδα. Η επιστημονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βρίσκεται στην Ανάλυση αποτελεσμάτων.

 Results Viewed