Για ερωτήσεις σχετικά με τις εθνικές καμπάνιες βρίσκονται στη διάθεσή σας οι αντίστοιχοι τοπικοί συνεργάτες.

e-mail: Plastic-Pirates@dlr.de 

Για ερωτήσεις σχετικά με την πανευρωπαϊκή δράση Επιστήμης των Πολιτών Plastic Pirates – Go Europe! ή για ανατροφοδότηση σχετικά με τη δομή, τη διαμόρφωση και τον τρόπο λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας, ο φορέας του έργου DLR είναι ευχαρίστως στη διάθεσή σας, ως ο συντονιστής της ευρωπαϊκής δράσης.

e-mail: Plastic-Pirates@dlr.de 

Επικοινωνία με τον Τύπο

Είστε δημοσιογράφος και επιθυμείτε να ενημερώσετε σχετικά με τη ρύπανση των θαλασσών και των ρεόντων υδάτων από πλαστικά ή χρειάζεστε το ιστορικό της πανευρωπαϊκής δράσης Επιστήμης των Πολιτών Plastic Pirates – Go Europe!; Στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκεται στη διάθεσή σας μία ομάδα Τύπου για περαιτέρω πληροφορίες και/ή για τη διαμεσολάβηση με συνομιλητές.

e-mail: Plastic-Pirates@dlr.de