ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό και τους στόχους της δράσης "Plastic Pirates – Go Europe!" και τη διεξαγωγή της δειγματοληψίας.

Το επεξηγηματικό βίντεο αναλύει σύντομα και συνοπτικά τα καθήκοντα της κάθε μεμονωμένης ομάδας. Συμπληρωματικά στο πλήρες βίντεο, φτιάχτηκαν τέσσερα σύντομα αποσπάσματα για κάθε ομάδα.

Cover
Complete explainer video

Cover
Ομάδα A

Cover
Ομάδα B

Cover
Ομάδα C

Cover
Ομάδα D

 

Sampling Videos

Cover

 

Campaign Videos

Cover

Cover