INFORMATIE VIDEO‘S

Alle informatie over de achtergrond en de doelen van de actie 'Plastic Pirates – Go Europe!' en over het verloop van een bemonsteringscampagne.

De informatie video legt  kort en overzichtelijk uit wat de verschillende experimenten inhouden voor de  verschillende groepen. Naast de complete video zijn er ook nog vier korte fragmenten die de methode voor de verschillende groepen ook nog eens apart uitlegd.

Cover
Complete explainer video

Cover
Groep A

Cover
Groep B

Cover
Groep C

Cover
Groep D

 

Campaign Videos

Cover

Cover