Plastic Pirates – Go Europe!

News

Summit

Join us for the Plastic-Pirates - Go Europe! Summit 2024 in November. Come aboard and stay tuned as we will be sailing towards a greener horizon! More information here


 

Flyer - Cover

Gloednieuwe Plastic Pirates-flyer nu beschikbaar! (in Engels)

Bekijk de Plastic Pirates-flyer voor meer informatie over het Plastic Pirates-initiatief, de belangrijkste doelstellingen en de deelnemende Europese landen.

 

 


 

Samen in actie tegen plasticafval

De fascinatie voor de oceaan en rivieren, samen met hun belang als garantie voor biodiversiteit kent geen grenzen. Maar jammergenoeg stopt plasticvervuiling  van stranden en rivieroevers in Europa  niet bij de landsgrenzen. Om deze reden zijn het voorkomen van micro- en macroplastic in het milieu, een wetenschappelijke aanpak voor deze uitdaging, en het onderzoek naar duurzamere alternatieven essentiele taken die wij als Europeanen samen moeten vervullen.

Plastic Pirates – Go Europe! is een Europeees burgerwetenschapsproject waarbij klassen en jongerengroepen plasticmonsters uit beken en rivieren nemen en de resultaten hiervan documenteren. Wetenschappers evalueren vervolgens de resultaten die jongeren vastlegden. Zo leveren jonge Europeanen een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de toestand waarin Europese rivieren zich bevinden en wordt de mate van vervuiling door plasticafval in de rivier vastgelegd.

In 2016 werd de actie voor het eerst uitgevoerd  in Duitsland door de Kieler Forschungswerkstatt en hun partners, dit met steun van het Duitse Ministerie van Onderwijs voor het wetenschapsjaar 2016*17 - Zeeën en oceanen. De actie wordt sinds 2018 in samenwerking met het Ecologic Institute voortgezet als onderdeel van de onderzoeksdoelstelling 'Plastic in het milieu'.  Tijdens het Duitse EU-voorzitterschap in 2020 is de campagne uitgebreid naar de drie landen die het voorzitterschap hadden en is van  2020 tot 2021 uitgevoerd als gemeenschappelijke actie van de Ministeries voor Onderwijs, Wetenschap en Onderzoek van Duitsland, Portugal en Slovenië.

Sinds januari wordt de actie met de steun van de EU-commissie uitgebreid naar heel Europa. De Europeanisering van Plastic Pirates als burgerwetenschappelijke initiatief wordt gefinancierd met middelen uit het kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Commissie, Horizon Europa, voor het deelgebied 'Missie Zeester 2030: Herstel onze oceaan en wateren'. Van 2022 tot en met 2024 voeren 'Plastic Pirates' gecoördineerd en gesynchroniseerd bemonsteringen uit in heel Europa.

Heb je een geschikt plekje gevonden aan een rivier of beek?  Dan kun je ook gelijk van start gaan! Met behulp van de gedetailleerde project materialen, worden de verschillende soorten afval (bij. sigarettenpeuken, foliemateriaal of resten van verpakkingen) die de afzonderlijke groepen hebben geïdentificeerd, op een digitale landkaart gepubliceerd. Hiermee kunnen wetenschappers steeds meer informatie samenleggen voor het verder onderzoek naar  de aanwezigheid van verschillende soorten plasticafval die te vinden zijn in onze Europese rivieren. De strijd tegen vervuiling door plasticafval, voor schonere waterlopen en de bescherming van natuurlijke grondstoffen voor de generaties die nog na ons komen inEuropa heeft alleen slaagkans  als wij - de burgers - gemeenschappelijke politieke initiatieven  in onze buurt actief ondersteunen.

Plastic Pirates – Go Europe! Doen jullie mee?

Ook kun je al luisteren naar  onze informatieve podcast-serie op onze Newspage!

 

MIS NIETS VAN DE PLASTIC PIRATES ACTIES!