Deze verklaring over barrièrevrijheid geldt voor de op https://www.plastic-pirates.eu/ gepubliceerde website van het Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt e. V. (DLR).

Als publieke instantie van de Duitse federale staat streven wij ernaar onze websites en mobiele applicaties barriërevrije toegankelijk te maken in overeenstemming met de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (BGG) en de Verordening inzake drempelvrije informatietechnologie (BITV 2.0) om gehoor te geven aan Richtlijn (EU) 2016/2102.

Status van verenigbaarheid met de vereisten

De vereisten die worden gesteld aan de barrièrevrijheid volgen uit Art. 3 leden 1 tot 4 en 4 van de BITV 2.0 (Duitse verordening inzake drempelvrije informatietechnologie) die afgekondigd zijn op basis van Art. 12 d BGG (vgl. Nederlandse wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte).

Momenteel voldoet de website nog niet volledig aan de genoemde vereisten.

De website wordt momenteel getest op barrièrevrijheid. Wij streven ernaar alle geconstateerde problemen met toegankelijkheid op te lossen.

Datum van opstellen van de verklaring, dan wel wanneer ze voor het laatst is bijgewerkt

Deze verklaring werd opgesteld op 6 juli 2022.

Barrières melden: Contactgegevens om feedback te geven aan contactpersonen

U wilt melding maken van bestaande barrières of u hebt informatie nodig over de realisatie van barrièrevrijheid? Voor uw feedback en alle verdere informatie kunt met ons contact opnemen op barrierefreiheit@dlr.de.

Arbitrageprocedure

Als er na u feedback aan het bovengenoemde contactadres, geen bevredigende oplossing is gevonden, kunt u zich tot de geschillencommissie wenden volgens Art. 16 BGG. De BGG geschillencommissie heeft als taak om in het geval van geschillen rond barrièrevrijheid bemiddelend op te treden tussen met mensen met beperking en openbare instanties van de federale overheid en bij te dragen aan het vinden van een buitengerechtelijke oplossing voor het geschil.. Aan de arbitrage zijn geen kosten verbonden. Het is niet nodig een beroep te doen op een rechtsbijstandsverzekering. Verdere informatie over de arbitrage en de mogelijkheden een aanvraag te doen vindt u op: www.schlichtungsstelle-bgg.de.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de BGG geschillencommissie op: info@schlichtungsstelle-bgg.de.