DOELSTELLING VAN DE ACTIE

HET PROJECT

Europa bundelt de krachten om deze belangrijke taak te gaan vervullen. Net omdat het niet enkel belangrijk is voor Europese burgers, maar voor iedereen op de hele wereld! Bijna twee derde van de aarde bestaat uit water. De zeeën en de oceaan hebben een enorme invloed op de stabiliteit van ons klimaat. Vanwege hun grote verschillen vormen waterlopen overal ter wereld unieke biotopen voor planten- en dierensoorten. Stel dat je in het binnenland woont, helemaal niet in de buurt van de zee, vraag je je waarschijnlijk af  wat jij hier nu precies mee te maken hebt? Wel, net heel erg veel!

   

DE RIVIEREN IN EUROPA: HET HART VAN EEN VOLLEDIG CONTINENT

Via kleine riviertjes in het binnenland, die verder weer in grotere rivieren uitmonden, bereikt het water uiteindelijk de zee. Een voorbeeld? De Donau is de langste rivier van Europa en stroomt door tien verschillende landen voordat hij na ruim 2.850 kilometer in de Zwarte Zee uitmondt. Helaas komen via rivieren, zoals de Donau, niet alleen boten, vissen en resten van planten de zee binnen. Ook de meest uiteenlopende soorten plasticafval, van haast onzichtbaar kleine deeltjes tot yoghurtpotjes of plastic zakken, vinden doorheen de tijd hun weg naar de zee.

   

DE TAAK

Sinds 2020, is het de taak  van Plastic Pirates  om het afval aan de rivieren en in de buurt van waterlopen in heel Europa te 'kapen'. Door plasticafval in kaart te brengen en gegevens over het gevonden en onderzochte afval te verzamelen, helpen jullie als klas of vereniging bij het onderzoek naar milieuvervuiling in verschillende waterlopen. Voor alle deelnemende teams gelden dezelfde onderzoeksmethoden, wat garandeerd dat de geregistreerde gegevens overal in Europa vergelijkbaar zullen zijn. Gaandeweg zullen de gevonden gegevens op een online kaart verschijnen.

Enerzijds is de gezamelijke actie bedoelt om aandacht te vestigen op het belang van rivieren en waterlopen binnen Europa en op het feit dat natuurlijke grondstoffen beschermd moeten worden. Anderzijds  heeft de campagne ook als doel om het belang van internationale samenwerking in de verf te zetten..