Impressum volgens Art. 5 Duitse telemediawet en Art. 18 lid 2 van het Duitse staatsverdrag voor omroep en telemedia

Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V.
German Aerospace Center (DLR)
Linder Höhe
D-51147 Keulen
 
Telefoon: +49 2203 601-0
Fax: +49 2203 67310
email: contact-dlr [at] dlr.de
https://www.dlr.de/en
 
De wettelijke vertegenwoordiger van DLR is de Raad van Bestuur die bestaat uit Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla (voorzitster van de Raad van Bestuur), Klaus Hamacher (plaatsvervangende voorzitter van de Raad van Bestuur), Prof. Dr.-Ing. Karsten Lemmer en Dr.-Ing. Walther Pelzer.

Zetel van de Raad van Bestuur

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Linder Höhe, D-51147 Keulen.
 
De Raad van Bestuur kan ook worden vertegenwoordigd door personen die door de Raad daartoe gemachtigd zijn. Informatie over de omvang van de bevoegdheden verstrekt het hoofd van de afdeling Algemene Juridische Zaken van DLR, Linder Höhe, D-51147 Keulen.

Ingeschreven bij/nummer van inschrijving

Amtsgericht Bonn, VR 2780

Btw-nummer

DE 121965658

Verantwoordelijke volgens Art. 18 lid 2 van het Duitse staatsverdrag voor omroep en telemedia

Dr. Olaf Heilmayer
Heinrich-Konen-Str. 1, D-53227 Bonn

Redactionele ondersteuning

 • DLR Projektträger, Duitsland
 • Kiel Science Factory, Duitsland
 • Ecologic Institute, Duitsland
 • Flanders Marine Institute, Belgien
 • Burgas Free University, Bulgarien
 • Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarien
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italien
 • Universität für Bodenkultur, Österreich
 • National Institute of Biology, Slowenien
 • Express Innovation Agency, Ungarn

Technische ondersteuning

DLR Projektträger
IKT-Service
Rosa-Luxemburg-Str. 2
D-10178 Berlin
Telefoon: +49 30 67055-767
Fax: +49 30 67055-712
E-mail: pt-webservice@dlr.de
DLR-PT.de/en

Concept, lay-out en vormgeving

Büro Wissenschaftskommunikation/DLR-PT e. V. – DLR Projektträger
Ecologic Institute, Germany
familie redlich AG – Agentur für Marken und Kommunikation, Germany
KOMPAKTMEDIEN – Agentur für Kommunikation GmbH, Germany

Grafisch materiaal/collages zijn afkomstig

familie redlich AG – Agentur für Marken und Kommunikation KOMPAKTMEDIEN – Agentur für Kommunikation GmbH

Hier vindt u verdere bronvermeldingen voor foto's en video-opnames:

Wolfgang Kruck/adobestock.com
parsadanov/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Florian/adobestock.com
Vitaly_melnik/adobestock.com
dave-MN4zxUEhyBA/unsplash.com
SeDemi/shutterstock.com
MNI/shutterstock.com
Sascha Corti/shutterstock.com
Wayne Tuckwell/shutterstock.com

DLR is als aanbieder van inhoud volgens Art. 7 lid 1 van de Duitse telemediawet verantwoordelijk voor de 'eigen inhoud' die op https://www.plastic-pirates.eu beschikbaar is voor gebruik volgens de algemene wetgeving. Deze eigen inhoud moet worden onderscheiden van verwijzingen ('links') naar inhoud van andere aanbieders. Door middel van deze verwijzingen biedt DLR 'vreemde inhoud' aan die door de aanwijzing '[extern]' of de link als zodanig wordt gekenmerkt. De eerste keer dat er een link is aangebracht, is de vreemde inhoud gecontroleerd op mogelijke gevallen van civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze inhoud achteraf door de aanbieders is gewijzigd. DLR controleert niet voortdurend de inhoud, waar ze op de website naar verwijst, op wijzigingen die een reden voor aansprakelijkheid zouden kunnen zijn. Als u van mening bent dat de externe pagina's waarnaar wordt verwezen door links, inbreuk maken op toepasselijk recht of anderszins ongepast zijn, vragen wij u ons dit te laten weten.

Gebruiksvoorwaarden

1. Auteursrecht en gebruiksvoorwaarden

De auteursrechten van alle auteursrechtelijke beschermde inhoud zoals, foto's, video's, afbeeldingen en teksten die bij voor dit openbare internetaanbod worden gebruikt, berusten bij het Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), tenzij anders aangegeven. Zo betekent, bijvoorbeeld, 'Bron: DLR', dat de auteursrechten berusten bij het Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). Voor ieder gebruik van materiaal is steeds toestemming nodig van de rechthebbenden.

1.a. Toestemming voor gebruik vragen, als het auteursrecht berust bij DLR

Als u voor inhoud van dit openbare internetaanbod, waarvan het auteursrecht berust bij DLR, toestemming voor persoonlijk gebruik willen vragen, dan kunt u zich wenden tot:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.  (DLR)
Afdeling politieke relaties en communicatie
Linder Höhe
D-51147 Keulen

Telefoon: +49 2203 601-2116
Fax: +49 2203 601-3249
E-Mail: bildredaktion [at] dlr.de

1.b. Gebruiksrechten voor inhoud, als het auteursrecht niet bij DLR berust

Bepaalde foto's, video's, afbeeldingen of teksten bij dit openbare internetaanbod zijn afkomstig uit andere bronnen dan DLR. Voor de gebruiksvoorwaarden en toestemming voor gebruik moet u zich wenden tot de rechthebbende die wordt vermeld.

Voor bepaalde foto's, video's, afbeeldingen of teksten zijn er meerdere rechthebbenden. Bij dit materiaal wordt vermeld dat er meerdere rechthebbenden zijn. In dit geval gelden de gebruiksvoorwaarden van alle rechthebbenden die in de bronvermelding zijn vermeld. In geval van twijfel moet u zich rechtstreeks tot de vermelde rechthebbenden wenden.

2. Eventuele Creative Commons-licentie (CC-licentie)

Voor zover uitdrukkelijk aangegeven (bijv. bij 'Informatie' bij een werk) vallen de foto's en video's van DLR onder een Creative Commons-licentie CC BY-NC-ND 3.0. Duitsland. Dat betekent dat u het werk of inhoud ervan mag reproduceren, verspreiden en openbaar toegankelijk mag maken, maar dat u het werk niet mag wijzigen, bewerken, inhoud mag maken of het werk commercieel gebruiken. Bij gebruik moet DLR als volgt uitdrukkelijk en goed leesbaar worden vermeld. Voorbeelden: 'Foto: DLR, CC BY-NC-ND 3.0", "foto's: DLR, CC BY-NC-ND 3.0", "video's: DLR, CC BY-NC-ND 3.0":

Foto's, video's, afbeeldingen en teksten waarbij geen CC-licentie wordt vermeld en waarbij alleen de rechthebbende als bron is vermeld, (bijv.: "Bron: DLR") vallen niet onder de CC-licentie.

3. Gebruik van DLR inhoud door pers, radio en televisie

Inhoud van het openbare internetaanbod waarvoor geen specifieke verwijzing naar een gebruiksvoorwaarde wordt gegeven, d.w.z. waarvoor ofwel niets over de gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, ofwel DLR als bron wordt vermeld zonder verwijzing naar specifiek toepasselijke gebruiksvoorwaarden (voorbeelden: 'Foto: DLR", "video: DLR") mogen onder vermelding van DLR als houder van het auteursrecht worden gebruikt door pers, radio en televisie en voor informatieve websites. Uitgezonderd zijn persoonsgegevens, zoals foto's of video's waarop personen geïdentificeerd kunnen worden of die persoonlijke informatie bevatten zoals namen, e-mailadressen, etc.

4. Geen beperking van de rechten van anderen

De gebruiksvoorwaarden die zijn bepaald door DLR zijn niet van invloed op de volgende rechten:

 • De rechten waarop iedereen aanspraak kan maken op grond van de beperkingen van het auteursrecht (zoals het citaatrecht) of op grond van wettelijke toestemming (in een aantal landen bekend als fair use)
 • De persoonlijkheidsrechten van de auteur
 • Rechten van andere personen, hetzij op het voorwerp van de licentie zelf, hetzij met betrekking tot het gebruik ervan, bijvoorbeeld de persoonlijkheidsrechten van afgebeelde personen, rechten op beschermde handelsmerken die worden afgebeeld, enz.

5. Geen gebruiksrechten voor bepaalde inhoud

Iedere licentie voor het gebruik van materiaal dat wordt beschermd door auteursrechten, inclusief de Creative Commons-licentie, reikt niet verder dan het gebruik van materiaal dat onder het auteursrecht valt. Hieronder valt niet de toestemming tot gebruik van beschermde handelsmerken, zoals het logo van DLR en delen ervan, of andere onderdelen van de corporate identity van DLR, zoals bijvoorbeeld de 'Blauwe Wereld'. Het logo van DLR en bestanddelen ervan mogen niet worden gebruikt door personen die geen medewerkers zijn van DLR of die niet beschikken over toestemming voor gebruik van DLR. Iedere toestemming voor gebruik van merken moet afzonderlijk worden aangevraagd bij de houder van het merkrecht.