ALGEMENE INFORMATIE OVER GROEP EN BEMONSTERING

Toegestane formaten: jpg, jpeg, png, gif, svg. 2 MB is de maximale bestandsgrootte

Upload alleen een groepsfoto als alle leden van de groep hun toestemming hebben gegeven. Als dit niet het geval is, kunnen jullie ook een foto uploaden van jullie schoollogo of van wat jullie hebben gevonden aan de oever.

Voer de coördinaten van de vindplaats (zie bladzijde 29 in het activiteitenboekje) als decimale graden (DG) in. De GPS-coördinaten voor jullie vindplaats kunnen jullie via de volgende website achterhalen.

AFVAL OP DE OEVER VAN DE RIVIER

Material Transect 1 Station A Transect 1 Station B Transect 1 Station C Transect 2 Station A Transect 2 Station B Transect 2 Station C Transect 3 Station A Transect 3 Station B Transect 3 Station C Total

VERSCHILLENDE SOORTEN AFVAL OP DE OEVER VAN DE RIVIER

Vermeld hier het totale aantal stukken plasticafval  dat eenmalig gebruikt werd (single-use plastics). Andere plastic voorwerpen horen NIET thuis in deze categorie.
Voer hier het totale aantal afvalitems in die jullie hebben gevonden (inclusief wegwerpplastic).
Voer hier het totale gewicht in van al het afval dat jullie hebben gevonden (inclusief plasticafval).

DRIJVEND AFVAL

Poging afstand in m tijd in sec
_ Pellets Fragments Total

GROTERE MICROPLASTICS OP DE OEVER VAN DE RIVIER

Microplastic Sampling Point 1 Sampling Point 2 Sampling Point 3 Sum

RAPPORTAGETEAM

Mensen die tijd doorbrengen aan de rivier
Mensen die illegaal afval storten
Industrie
Landbouw
Scheepvaart
Visserij
Veel regen, hoge waterstand
Storm, veel wind
Hitte, droge periode
Group A
Group B
Group C
Extra Group

WAT MIJ AANZET TOT NADENKEN EN HANDELEN?

Probeer deze 6 vragen samen met je klasgenoten te beantwoorden.

AFBEELDINGEN VAN GEVONDEN DINGEN

Upload in één blok alle afbeeldingen van het verzamelde afval bij de vindplaatsen (Groep A), van de verschillende soorten afval (Groep B) en van het drijvende afval (Groep C). Om dit te kunnen doen moeten alle foto's in dezelfde map zitten en gelijktijdig worden gemarkeerd.

Het uploaden van jullie afbeeldingen kan even duren. Wees geduldig en breek het proces niet voortijdig af. Julli everzamelde data is erg belangrijk voor ons!

Bestandsformaten: jpg, jpeg, png, gif. De maximale bestandsgrootte is 2 MB per bestand.

Om de foto's te comprimeren kunnen jullie een gratis programma gebruiken, bijvoorbeeld Mass Image Compressor, dat te vinden is via de volgende link: https://sourceforge.net/projects/icompress/.

Unlimited number of files can be uploaded to this field.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.

ORIGINELE GEGEVENS

Eén foto (JPG/PNG) / één scan (PDF) van pagina 28 en 29 met alle verzamelde gegevens. Gelieve alle originele gegevens samen te uploaden. Daartoe moeten alle te uploaden bestanden zich in dezelfde map bevinden en tegelijkertijd worden gemarkeerd.
Bestandsformaten: pdf, jpg, jpeg, png. De maximale bestandsgrootte is 8 MB per bestand.

Maximum 2 files.
8 MB limit.
Allowed types: jpeg, jpg, png, pdf.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
8 MB limit.
Allowed types: jpeg, jpg, png, pdf.

Contact informatie

Address
Voer hier het adres in van de instelling, organisatie of school.
Let op: er wordt een link naar dit e-mailadres gestuurd om de gegevens vrij te geven. De gegevens worden pas vrijgegeven als er op de link wordt geklikt.

Door dit formulier te versturen bevestig ik dat het Ecologic Institute en de Kieler Forschungswerkstatt mijn gegevens mogen gebruiken, opslaan en verwerken voor een wetenschappelijke analyse en voor de publicatie van de resultaten op de website voor de actie. Daartoe hoort ook de noodzakelijke organisatorische communicatie. De privacyverklaring van het project 'Plastic Pirates – Go Europe!' is van kracht.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME