Cover Project Booklet
cover-aktionsheft-en.jpg
pdf 15.29 MB

Het activiteitenboekje is voor de jongeren een gids waarin ze stap voor stap uitleg krijgen over hoe ze tijdens de excursie op een wetenschappelijke manier gegevens moeten verzamelen.

Cover Lehrmaterial
cover-lehrmaterial_en.jpg
pdf 15.42 MB

Met dit materiaal kunnen leerkrachten en leiders van jeugdverenigingen zich inhoudelijk voorbereiden op de actie Plastic Pirates – Go Europe! Het materiaal bevat achtergrondinformatie en sjablonen om te kopiëren en geeft uitgebreide informatie over begeleiding en evaluatie van de leerlingen.

Het materiaal kan ook los van een bemonsteringcampagne bij een rivier of buiten de actieperiode gebruikt wor-den.
Construction manual sampling sieve

Cover Flyer
flyer-plastic-pirates.jpg
pdf 5.44 MB

Lees meer over het Pirates-initiatief, de belangrijkste doelstellingen en de deelnemende Europese landen.