Πληροφορίες σχετικά με την ομάδα σας και τη δειγματοληψία σας

Επιτρεπόμενες μορφές: jpg, jpeg, png, gif, svg. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 6 MB.

Τύποι αρχείων: jpg, jpeg, png, gif. Το μέγιστο μέγεθος είναι 2 MB ανά αρχείο. Εάν το μέγεθος αρχείου μίας φωτογραφίας υπερβαίνει τα 2 MB, τότε μπορείτε να το σμικρύνετε, για παράδειγμα με το Paint. Σε αυτήν την ιστοσελίδα βρίσκεται μία σύντομη οδηγία για τη μεταβολή μεγέθους των εικόνων.

Παρακαλούμε να καταχωρίσετε τις συντεταγμένες του σημείου δειγματοληψίας (βλέπε σελίδα 29 από το εγχειρίδιο  της δράσης) σε μορφή δεκαδικών μοιρών. Μπορείτε να εξακριβώσετε τις συντεταγμένες GPS της τοποθεσίας σας  μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας.
Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των δεδομένων παρακαλούμε ελεγξτε αν η δειγματοληψία σας καταχωρήθηκε σωστά στον χάρτη των αποτελσμάτων.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Material Διατομή 1 Σταθμός A Διατομή 1 Σταθμός B Διατομή 1 Σταθμός C Διατομή 2 Σταθμός A Διατομή 2 Σταθμός B Διατομή 2 Σταθμός C Διατομή 3 Σταθμός A Διατομή 3 Σταθμός B Διατομή 3 Σταθμός C Total

MÜLLVIELFALT AM FLUSSUFER ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Παρακαλούμε να αναφέρετε το συνολικό πλήθος όλων των απορριμμάτων από πλαστικό μίας χρήσης. Άλλα αντικείμενα από πλαστικό ΔΕΝ ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
Παρακαλούμε να αναφέρετε εδώ το συνολικό πλήθος όλων των απορριμμάτων που βρήκατε (συμπεριλαμβανομένων και πλαστικών μίας χρήσης).
Παρακαλούμε να αναφέρετε εδώ το συνολικό βάρος όλων των απορριμμάτων που βρήκατε (συμπεριλαμβανομένων και των απορριμμάτων από πλαστικό).

ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Διέλευση απόσταση σε μέτρα χρόνος σε δευτ
_ Pellets Θραύσματα Σύνολο

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Μικροπλαστικό Μονάδα 1 Μονάδα 2 Μονάδα 3 Άθροισμα

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

Επισκέπτες του ποταμού
Άτομα που πετούν παράνομα απορρίμματα
Βιομηχανία
Γεωργία
Ναυσιπλοΐα
Αλιεία
Δυνατή βροχή, υψηλή στάθμη νερού
Καταιγίδα, δυνατοί άνεμοι
Ζέστη, ξηρασία
Ομάδα A
Ομάδα B
Ομάδα C
Επιπλέον ομάδα

ΤΙ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ - ΚΑΙ ΤΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΙΝΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΩ;

Προσπαθήστε να απαντήσετε σε αυτές τις 6 ερωτήσεις με τη βοήθεια των συμμαθητών σας.
 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλούμε να ανεβάσετε συγκεντρωμένες όλες τις φωτογραφίες των συλλεχθέντων σκουπιδιών στιυς σταθμούς  (ομάδα Α), των διαφόρων/ ποικίλων απορριμμάτων στην όχθη του ποταμού (ομάδα Β) και των επιπλεόντων απορριμμάτων (ομάδα Γ). Για να γίνει αυτό  πρέπει όλες οι φωτογραφίες που ανεβάζετε  να βρίσκονται μέσα στον ίδιο φάκελο και συγχρόνως να είναι μαρκαρισμένες.

Το ανέβασμα των φωτογραφιών σας θα απαιτήσει κάποιο χρόνο. Παρακαλούμε να έχετε λίγη υπομονή και να μην διακόψετε πρόωρα τη διαδικασία.
Τύποι αρχείων: jpg, jpeg, png, gif. Το μέγιστο μέγεθος είναι 6 MB ανά αρχείο.

Για τη συμπίεση των φωτογραφιών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δωρεάν πρόγραμμα, όπως π.χ. το Mass Image Compressor, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sourceforge.net/projects/icompress/.

Unlimited number of files can be uploaded to this field.
6 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Από μία φωτογραφία (JPG/PNG) / μία σάρωση (PDF) των σελίδων 28 και 29 με όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Παρακαλείστε να ανεβάσετε όλα τα πρωτότυπα δεδομένα μαζί. Για το σκοπό αυτό, όλα τα αρχεία που θα μεταφορτωθούν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο και να επισημαίνονται ταυτόχρονα.
Μορφές αρχείων: pdf, jpg, jpeg, png. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 8 MB ανά αρχείο.

Maximum 2 files.
8 MB limit.
Allowed types: jpeg, jpg, png, pdf.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
8 MB limit.
Allowed types: jpeg, jpg, png, pdf.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Εισάγετε τη διεύθυνση του ιδρύματος, του οργανισμού ή του σχολείου.
.Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν τη διεύθυνση email θα σταλεί ένας σύνδεσμος για την ενεργοποίηση των δεδομένων. Τα δεδομένα θα ενεργοποιηθούν μόνο αφού γίνει κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Με την αποστολή αυτής της φόρμας επιβεβαιώνω ότι το Οικολογικό Ινστιτούτο (Ecologic Institut) και το Επιστημονικό Εργαστήριο Κιέλου (Kieler Forschungswerkstatt) μπορούν να συγκεντρώσουν, αποθηκεύσουν και επεξεργαστούν τα δεδομένα με σκοπό την επιστημονική ανάλυση δεδομένων, καθώς και τη δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της δράσης. Αυτό περιλαμβάνει επίσης και την απαραίτητη οργανωτική επικοινωνία. Ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων του έργου "Plastic Pirates - Go Europe!".

όροι και Προϋποθέσεις