Odtis v skladu s 5. členom Zakon o digitalnih storitvah in 2. odstavkom 18. člena Državne pogodbe o medijih

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln

Telefon: +49 2203 601-0
Faks: +49 2203 67310
E-naslov: contact-dlr [at] dlr.de
Spletna stran: https://www.dlr.de/

Pravni zastopnik DLR je izvršni odbor, ki ga sestavljajo Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla (predsednica izvršnega odbora), Klaus Hamacher (podpredsednik izvršnega odbora), Prof. Dr.-Ing. Karsten Lemmer in Dr.-Ing. Walther Pelzer.

Sedež upravnega odbora

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Linder Höhe, 51147 Köln.

Izvršilni odbor lahko zastopajo tudi osebe, ki jih pooblasti. Informacije o obsegu dovoljenja lahko dobite pri vodstvu oddelka za splošne pravne zadeve DLR, Linder Höhe, 51147 Köln.

Registrsko sodišče / registrska številka

Lokalno sodišče Bonn, VR 2780

Identifikacijska številka prometnega davka

DE 121965658

Odgovorna oseba v skladu s členom 18(2) Pogodbe o medijih

Dr. Olaf Heilmayer
Heinrich-Konen-Str. 1, 53227 Bonn

Uredniška podpora

 • DLR Projektträger | Bereich Europäische und Internationale Zusammenarbeit | Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Organisationen
 • Kieler Forschungswerkstatt, Deutschland
 • Ecologic Institut, Deutschland
 • Flanders Marine Institute, Belgien
 • Burgas Free University, Bulgarien
 • Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarien
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italien
 • Universität für Bodenkultur, Österreich
 • National Institute of Biology, Slowenien
 • Express Innovation Agency, Ungarn

Tehnična podpora

DLR Projektträger
IKT-Dienstleistung
Rosa-Luxemburg-Str. 2
10178 Berlin
Telefon.: +49 30 67055 767
Faks: + 49 30 67055 712
E-naslov: pt-webservice@dlr.de
DLR-PT.de

Koncept, postavitev in oblikovanje

 • Büro Wissenschaftskommunikation/DLR-PT e. V.
 • Ecologic Institut
 • familie redlich AG – Agentur für Marken und Kommunikation
 • KOMPAKTMEDIEN – Agentur für Kommunikation GmbH

Grafike/kolaži so iz familie redlich AG & KOMPAKTMEDIEN.

Tukaj lahko najdete več zaslug za fotografije in videoposnetke:

Wolfgang Kruck/adobestock.com
parsadanov/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Florian/adobestock.com
Vitaly_melnik/adobestock.com
dave-MN4zxUEhyBA/unsplash.com
SeDemi/shutterstock.com
MNI/shutterstock.com
Sascha Corti/shutterstock.com
Wayne Tuckwell/shutterstock.com

Obvestilo o odgovornosti

Kot ponudnik vsebin je DLR v skladu s členom 7(1) nemškega zakona o telemedijih po splošnem pravu odgovoren za svoje "lastne vsebine", ki so na voljo za uporabo na spletni strani https://www.plastic-pirates.eu. Razlikovati je treba med lastno vsebino in navzkrižnimi referencami ("povezavami") na vsebino drugih ponudnikov. DLR z navzkrižnim sklicevanjem omogoča uporabo "vsebin tretjih oseb", ki so ustrezno označene s sklicevanjem "[zunanji]" ali povezavo. Ta zunanja vsebina je bila ob prvi vzpostavitvi povezave preverjena, da bi se ugotovilo, ali bi lahko povzročila civilno ali kazensko odgovornost. Vendar pa ni izključeno, da bodo posamezni ponudniki pozneje spremenili vsebino. Družba DLR ne preverja stalno vsebine, na katero se sklicuje v svoji ponudbi, glede sprememb, ki bi lahko povzročile novo odgovornost. Če menite, da povezane zunanje strani kršijo veljavno zakonodajo ali kako drugače vsebujejo neprimerno vsebino, nas o tem obvestite.

Pogoji uporabe

1. Avtorske pravice in pogoji uporabe

Avtorske pravice za vse avtorsko zaščitene vsebine, uporabljene v tej javni spletni ponudbi, kot so slike, videoposnetki, ilustracije in besedila, so v lasti Nemškega vesoljskega centra (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR), če ni navedeno drugače. Na primer "Vir: DLR" pomeni, da so avtorske pravice v lasti Nemškega vesoljskega centra (DLR). Za dovoljenje za uporabo (licenco) gradiva je treba v vsakem posameznem primeru pred uporabo zaprositi ustrezne imetnike avtorskih pravic.

1.a. Zahteva za pravico do uporabe, če je imetnik avtorskih pravic družba DLR

Če želite zaprositi za individualno pravico do uporabe katere koli vsebine tega javnega spletnega mesta, za katero ima družba DLR avtorske pravice, se obrnite na:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Abteilung Politikbeziehungen und Kommunikation
Linder Höhe
51147 Köln
Telefon: +49 2203 601-2116
Faks: +49 2203 601-3249
E-naslov: bildredaktion [at] dlr.de

1.b. Pravice uporabe vsebine, če avtorske pravice niso v lasti družbe DLR

Nekatere slike, videoposnetki, ilustracije ali besedila na javnem spletnem mestu izvirajo iz drugih virov in ne iz družbe DLR. Za pogoje uporabe in pridobitev dovoljenja za uporabo se obrnite na ustreznega imetnika pravic.

Nekatere slike, videoposnetki, ilustracije ali besedila imajo več imetnikov pravic. Ti so ustrezno označeni, saj izvirajo od več imetnikov pravic. V tem primeru redno veljajo pogoji uporabe vseh imetnikov pravic, navedenih v izvornih informacijah. V primeru dvoma se obrnite neposredno na vse imetnike pravic.

2. Po potrebi licenca Creative Commons (licenca CC)

Če je to izrecno navedeno (npr. v rubriki "Informacije" za posamezno delo), so slike in videoposnetki DLR licencirani z licenco Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Nemčija. To pomeni, da lahko delo ali vsebino reproducirate, distribuirate in dajete na voljo javnosti, ne smete pa dela ali vsebine kakor koli spreminjati ali prilagajati ali komercialno uporabljati. Pri uporabi je treba DLR izrecno in čitljivo navesti na naslednji način. Primeri: "Slika: DLR, CC BY-NC-ND 3.0", "Slike: DLR, CC BY-NC-ND 3.0", "Video: DLR, CC BY-NC-ND 3.0".

Slike, videoposnetki, ilustracije in besedila, na katerih ni sklicevanja na licenco CC in pri katerih je kot vir naveden le zadevni imetnik pravic (npr.: " Vir: DLR"), niso pod licenco CC.

3. Uporaba vsebin DLR v tisku, na radiu in televiziji

Vsebino javne internetne ponudbe, za katero ni posebnega sklicevanja na pogoje uporabe, tj. kjer ni navedeno nič o pogojih uporabe ali kjer je družba DLR navedena kot vir brez sklicevanja na posebej veljavne pogoje uporabe (primeri: "Image: DLR", "Video: DLR"), lahko uporabljajo tisk, radijske in televizijske postaje ter ustrezne internetne informacijske ponudbe, če je družba DLR navedena kot avtor. To ne vključuje osebnih podatkov, kot so fotografije ali videoposnetki, na katerih so osebe prepoznavne, ali osebnih podatkov, kot so imena, e-poštni naslovi itd.

4. Brez omejevanja pravic drugih

Pogoji uporabe, ki jih določi družba DLR, ne vplivajo na naslednje pravice:

 • Pravice, ki jih ima vsakdo zaradi omejitev avtorskih pravic (kot je pravica do citiranja) ali zaradi zakonskih dovoljenj (v nekaterih državah uveljavljena doktrina poštene uporabe).
 • Moralne pravice imetnika pravic
 • pravice drugih oseb, bodisi na samem predmetu licence bodisi v zvezi z njegovo uporabo, na primer osebnostne pravice upodobljenih oseb, pravice blagovnih znamk na upodobljenih zaščitenih blagovnih znamkah itd.

5. Brez pravic uporabe za določene vsebine

Vsaka licenca za uporabo avtorsko zaščitenega gradiva, vključno z licenco Creative Commons, velja le za uporabo avtorsko zaščitenega gradiva. To ne vključuje dovoljenja za uporabo zaščitenih blagovnih znamk, kot so logotip DLR in njegovi sestavni deli ali drugi elementi korporativne identitete družbe DLR, kot je "Blue Earth". Logotipa DLR in njegovih sestavnih delov ne smejo uporabljati osebe, ki niso zaposlene pri DLR ali ki jim DLR ni izdal dovoljenja za njegovo uporabo. Za dovoljenje za uporabo blagovnih znamk je treba posebej zaprositi ustreznega lastnika pravic do blagovne znamke.