Naloga vseh nas je varovati oceane in vsa druga vodna telesa – ne glede na to, ali živimo na obali ali v notranjosti celine. Tudi plastika, ki jo odvržemo na rečnih bregovih v notranjosti celine, slej ko prej pride v morje. In škoda, ki jo povzroči živalim in našim virom hrane, je čezmejni problem. Leta 2016 je bil v Nemčiji prvič izveden projekt Pirati plastike – morje se začne tukaj! v okviru Leta znanosti 2016*17 – morja in oceani. Zdaj mladi iz treh evropskih držav sodelujejo kot pirati plastike – ker sta preprečevanje nastajanja plastičnih odpadkov ter raziskovanje vzrokov in razmerij nalogi, ki ju v Evropi najbolje lahko opravimo skupaj. Zato, evropski državljani, vsi uporabimo svojo radovednost in predanost, da pomagamo znanstvenikom in raziskovalcem!