Skupaj proti plastičnim odpadkom!

Prevzetost nad oceani in rekami ter njihova pomembnost za zagotavljanje pestrosti vrst nimajo meja. A tudi onesnaženje s plastiko na plažah in rečnih bregovih v Evropi se ne ustavi na mejah, ki jih je ustvaril človek. Zato je treba preprečiti kopičenje mikro- in makroplastike v okolju. Znanstveno reševanje tega izziva in raziskovanje trajnostnih materialov sta nalogi, ki se ju moramo Evropejci lotiti skupaj.

Nemčija, Portugalska in Slovenija se v okviru svojega skupnega predsedovanja Svetu Evropske unije kot trio predsedstev v letih 2020 in 2021 zavzemajo predvsem za čista morja, oceane in reke ter naravo, ki jih obdaja. Hkrati pozivajo šolske razrede in mladinske skupine, da zbirajo plastične odpadke vzdolž bregov rek in potokov, dokumentirajo različne vrste plastičnih odpadkov, zbranih na različnih mestih odseka reke, ter tako dejavno pomagajo pri raziskavah kot del te mednarodne kampanje skupnostne znanosti.

Ste našli primeren odsek ob reki ali potoku? Potem lahko začnete! Na podlagi podrobnega
projetnega gradiva se vrste odpadkov, ki jih določijo posamezne skupine (npr. cigaretni ogorki, kosi folije ali embalaža), objavijo na digitalnem zemljevidu. Tako pomagamo znanstvenikom postopno zapolniti vrzeli v raziskavah o količini različnih vrst plastičnih odpadkov. Boj proti onesnaževanju s plastičnimi odpadki ter za čiste vode in ohranjanje naravnih virov za prihodnje generacije v združeni Evropi bo uspešen le, če bomo mi – državljani – dejavno podprli skupne politične pobude tam, kjer živimo.

Pirati plastike – dajmo, Evropa! Ste za?

Naslednje obdobje kampanje bo potekalo jeseni 2021. Na našem družabnem zidu lahko že zdaj odkrijete zanimive vpoglede in informacije, ki jih je vredno poznati.

 

Cilj kampanje

Evropske reke: življenjska tekočina celine

Lahko se začne z rečicami v notranjosti celine, ki se izlivajo v druge reke, na koncu pa vselej dosežejo morje. Bi radi primer? Donava, druga najdaljša evropska reka, teče skozi deset držav, preden po približno 2.850 kilometrih doseže Črno morje. Žal po rekah do morja ne priplavajo le ladje, ribe in rastlinski ostanki. Do morja najdejo pot tudi različne vrste plastičnih odpadkov – od delcev, ki jih človeško oko komaj zazna, do jogurtovih lončkov ali celih plastičnih vrečk.

   

Naloga

V letu 2020 in 2021 je "ujeti" te odpadke na rečnih bregovih in v bližini drugih vodnih teles postala vseevropska naloga piratov plastike. Z zbiranjem plastičnih odpadkov in predložitvijo podatkov o količini najdenih odpadkov tudi ti – skupaj s svojim šolskim razredom ali obšolsko mladinsko skupino – lahko pomagaš pri raziskovanju onesnaženja vodnih teles. Enotna navodila in delovni postopki za vse sodelujoče posadke zagotavljajo, da so zbrani podatki primerljivi po vsej Evropi in bodo postopoma prikazani na spletnem zemljevidu.

Namen skupne kampanje ministrstev treh držav, pristojnih za izobraževanje, znanost in raziskave, je ozaveščati ljudi po vsej Evropi o pomembnosti rek kot skupnih življenjskih žil ter o varstvu naših naravnih virov. Cilj kampanje je tudi poudariti pomembnost mednarodnega sodelovanja pri raziskavah.

 

   

Projekt

Evropa se skupaj loteva te naloge – naloge, ki je zelo pomembna, in to ne le med predsedovanjem tria Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu Evropske unije. Voda pokriva skoraj dve tretjini Zemljine površine in oceani in morja zelo močno vplivajo na stabilnost našega podnebja. Vodna telesa po vsej obli so zaradi svoje raznovrstnosti edinstveni habitati za rastline in živali. Če živite na celini daleč od najbližjega morja, se morda sprašujete, kako je to povezano z vami? Zelo!