Za vsak piratski pohod je treba pripraviti podroben načrt, a včasih je pred začetkom še vedno kaj negotovega. Zakaj smejo sodelovati samo skupine in na koga se lahko obrnem, če imam vprašanja? Na tej strani boste našli odgovore za sodelujoče pirate, učitelje in vodje skupin o ciljih projekta Pirati plastike – dajmo, Evropa! s podrobno razlago delovanja kampanje.

Kaj pravzaprav je projekt Pirati plastike – dajmo, Evropa?

Onesnaženost jezer, rek in oceanov z makro- in mikroplastiko pomembno ogroža stabilnost morskih sistemov, prostoživeče živali in rastline ter raznolikost rastlinstva. Vendar znanstveniki – po svetu in v Evropi – še vedno nimajo dovolj podatkov, da bi določili dejanski obseg onesnaženosti. Vlade Nemčije, Portugalske in Slovenije želijo med svojim skupnim predsedovanjem kot trio predsedstev Sveta Evropske unije ozavestiti javnost o znanstvenem delu, ki je potrebno za raziskovanje problema plastičnih odpadkov, ter preprečevanju nastajanja plastičnih odpadkov. Zato se v teh treh državah izvaja projekt Pirati plastike – dajmo, Evropa!, ki je odprt za vse šole in obšolske mladinske skupine v vseh državah članicah Evropske unije. Sodelujoče pozivamo, da pomagajo znanstvenikom, tako da določijo vrste plastičnih odpadkov, ki jih najdejo ob obalah rek, in pošljejo svoje rezultate.

Ali je kampanja “Plastični pirati – pojdi Evropa!” v času korone izvedljiva?

Ali je mogoče izvesti akcijo vzorčenja, je odvisno predvsem od lokalnih predpisov o koroni v času odvzema vzorca. Če šola obratuje, se dejavnost običajno lahko izvaja. Vzorčenje poteka znotraj šolskih meja in na prostem. Delo v majhnih skupinah (4 do 8 oseb) in upoštevanje pravil za vzdrževanje razdalje in higiene lahko ohrani, da tveganje za okužbo ostane nizko. V končni fazi je odvisno od učiteljev in vodij skupin, da se odločijo, ali je dejavnost mogoče izvesti. Pišite nam, če vam lahko pomagamo pri načrtovanju vaše dejavnosti. Lahko vam na primer pošljemo več mrež za vzorčenje delcev plastike, da še dodatno zmanjšamo velikost majhnih skupin. Za več informacij glejte Smernice v povezavi s korono, do katerih lahko dostopate tukaj.

Kdaj poteka kampanja?

Trenutno se načrtuje, da bo kampanja potekala od 1. maja do 30. junija 2021. V zadnjih mesecih so ukrepi za boj proti posledicam pandemije koronavirusa daljnosežno omejili javno življenje po vsem svetu. Nekateri ukrepi v državah članicah in/ali posameznih regijah bodo lahko vplivali na dejanski časovni okvir projekta Pirati plastike – dajmo, Evropa!, odvisno od poteka pandemije.

Kaj pravzaprav je skupnostna znanost?

Skupnostna znanost pomeni, da državljani, ki jih to zanima, pomagajo znanstvenikom in raziskovalcem, tako da, na primer, opravljajo svoje meritve in pripravljajo svojo dokumentacijo. Raziskovalci že sodelujejo na veliko različnih načinov, da bi zapolnili morebitne vrzeli v raziskavah – na ravni posameznih držav ter po vsej Evropi in vsem svetu. Pirati plastike – dajmo, Evropa! je le eden od takih projektov skupnostne znanosti, ki prispeva k raziskavam o širjenju mikro- in makroplastike v evropskih rekah in njihovi okolici.

Katere naloge je treba opraviti?

Sodelujoče posadke (šolski razredi in obšolske mladinske skupine) na odsekih rečnih bregov ali v naravi v bližini vodnih teles zbirajo in štejejo plastične odpadke ter jih skupaj s podatki o mestu, kjer so jih našli, razvrstijo v različne kategorije mikro- in makroplastike.

Kako se zbirajo podatki?

Podatki se zbirajo na bregovih rek, potokov in drugih tekočih vod v Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji z zbiranjem in razvrščanjem najdenih plastičnih odpadkov. Najprej se označijo območja različnih odsekov rečnih bregov. V tako označenih območjih se zberejo in dokumentirajo vsi nenaravni odpadki. Natančen postopek in izvedba naloge, vključno z razvrščanjem zbranih odpadkov, sta podrobno opisana v projektni knjižici. Knjižico lahko naročite na spletu tukaj.

Kaj se naredi z zbranimi podatki?

Zbrani podatki o vzorcih se predložijo – razvrščeni glede na vrsto odpadkov – na spletu, znanstveniki in raziskovalci pa jih ovrednotijo. Tako s pomočjo šolskih razredov in obšolskih mladinskih skupin znanstveniki dobijo vpogled v onesnaženost s plastičnimi odpadki na različnih območjih po vsej Evropi. To je raziskovalno področje, na katerem je zbirka zanesljivih podatkov še vedno pomanjkljiva.

Zakaj se tokrat projekt izvaja po vsej Evropi?

V drugi polovici leta 2020 začne Svetu Evropske unije predsedovati trio predsedstev, ki ga sestavljajo vlade Nemčije, Portugalske in Slovenije. Med skupnimi cilji, o katerih so se dogovorile te tri države, sta krepitev skupnostne znanosti in znanstvene odličnosti ter razvijanje priporočenih ukrepov za preprečevanje kopičenja plastičnih odpadkov v morjih in rekah. Boj proti plastičnim odpadkom v naravi se mora preobraziti iz projekta vlad v izziv, ki ga bodo prevzeli državljani Evrope, tudi z ozaveščanjem mladih po vsej Evropi o nevarnosti mikro- in makroplastike za naravo. Pozivamo šole in obšolske mladinske skupine v Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji, da od druge polovice leta 2020 pod geslom Pirati plastike – dajmo, Evropa! aktivno podprejo znanstvenike in raziskovalce.

Kdo lahko sodeluje?

Pozivamo šole in obšolske mladinske skupine z mladimi, starimi od 10 do 16 let, v Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji, da sodelujejo pri kampanji skupnostne znanosti Pirati plastike – dajmo, Evropa. Sodelovati morajo kot skupina (npr. šolski razred ali obšolska mladinska skupina), ker je treba oblikovati različne podskupine. Le tako se lahko zagotovi, da bodo rezultati projekta primerljivi po vsej Evropi in se bodo podatki lahko vključili v znanstveno vrednotenje. Zato posamezniki pri projektu Pirati plastike – dajmo, Evropa! ne morejo sodelovati.

Kje se izvaja projekt?

Vzorci plastičnih odpadkov se lahko zbirajo na bregovih rek, potokov in drugih tekočih vod v Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji. Seveda se vzorci lahko zbirajo tudi na morskih plažah in obalah v teh treh državah, vendar ti vzorci ne bodo vključeni v znanstveno vrednotenje.

Kaj potrebujemo za sodelovanje pri projektu?

Sodelujoči pirati najprej potrebujejo ustrezno obleko in predvsem trpežne čevlje, primerne za vremenske razmere in teren, kjer bodo zbirali plastične odpadke. Vse druge informacije o ravnanju z zbranimi plastičnimi odpadki najdete v učnem gradivu in delovnih listih ter v projektni knjižici. Oboje lahko brezplačno naročite na spletu tukaj.

Na koga se lahko obrnem, če imam še kakšno vprašanje?

Organizacijski urad – njegove podatke za stike najdete tukaj – je odgovoren za organizacijo in usklajevanje znanstvenega nadzora vseevropske kampanje skupnostne znanosti Pirati plastike – dajmo, Evropa.

Kako se zbirajo podatki?

Podatki se zbirajo na ekskurziji na breg reke v Nemčiji, na Portugalskem ali v Sloveniji. Ko pirati pridejo do reke, gre pet manjših skupin na lov za plastičnimi odpadki. Natančen postopek je opisan v projektni knjižici.

Kako se pošiljajo podatki?

Sodelujoči vnesejo svoje rezultate na tej spletni strani. Podrobna navodila za to so v projektni knjižici.

Kje lahko vidim rezultate zbiranja podatkov?

Rezultati zbiranja podatkov so predstavljeni na digitalnem zemljevidu Evrope, ki temelji na Open Street Map. Najdete ga tukaj. Na tej povezavi najdete tudi povzetek rezultatov, zbranih v Nemčiji v preteklih letih.

Ali moram upoštevati kakšne pomembne roke?

Trenutno naj bi kampanja potekala od 1. maja do 30. junija 2021. Podatke je treba naložiti do 15. julija 2021.

Koliko moram biti star(a), da lahko postanem pirat(ka) plastike?

Sodelujejo lahko vsi mladi v sodelujočih evropskih državah, ki so stari od 10 do 16 let, če so del šolskega razreda ali mladinske skupine.

Kaj naredimo z odpadki, ki jih najdemo?

Potem ko zberete podatke o odpadkih, ki jih najdete, in jih poslikate, jih primerno odstranite. Izjema so vzorci mikroplastike (pomembno za skupino C in dodatno skupino), ki jih ne odstranite, pač pa jih dobro zatesnjene skupaj z mrežo za mikroplastiko pošljete ustreznemu raziskovalnemu partnerju v eni od treh držav članic EU.

Kateri šolski predmeti so primerni za obravnavanje te teme?

Glavni predmeti za projekt Pirati plastike – dajmo, Evropa! so naravoslovni in tehnični predmeti, kot so biologija, geografija, fizika in kemija. Ustrezna vprašanja se seveda lahko obravnavajo tudi pri družboslovju. Kampanja je zasnovana za interdisciplinarno okolje (na primer kot del projekta ali tematskega tedna).

Se moram registrirati, da lahko sodelujem pri kampanji?

Uradna registracija ni potrebna. Šolski razredi in obšolske mladinske skupine samodejno sodelujejo, ko objavijo, kaj so njihovi pirati plastike našli na ekskurziji ob rečnem bregu, na tej povezavi.

Kako velike skupine lahko sodelujejo pri kampanji?

Vsaka projektna skupina potrebuje vsaj šest članov. Sestavlja naj jo največ 30 mladih članov. Dobro je, če je število sodelujočih deljivo s štiri ali pet, saj je na ekskurziji Pirati plastike – dajmo, Evropa! za zbiranje vzorcev treba oblikovati več podskupin.

Ali so pri ekskurziji potrebne posebne nadzorne naloge?

Za skupinsko delo na raziskovanih območjih ob vodi veljajo enaka pravila in nadzorne naloge kot pri drugih šolskih ekskurzijah. Šole, klubi, združenja in obšolske mladinske skupine s sprejetjem pogojev za sodelovanje prevzamejo odgovornost za sodelujoče v ustrezni državi članici Evropske unije. V vseh primerih je treba upoštevati vse posebne previdnostne ukrepe, ki so jih predpisali lokalni organi za omejevanje javnega življenja zaradi omejitve epidemije koronavirusa.

Ali se isto območje ob reki lahko preišče v različnih obdobjih kampanje?

Da, to je možno ter znanstvenikom in raziskovalcem celo omogoči, da primerjajo rezultate iz daljšega časovnega obdobja in/ali različnih obdobij leta.