Vsaka piratska misija zahteva natančno načrtovanje, vendar so včasih pred začetkom še vedno negotovosti. Zakaj lahko sodelujejo samo skupine in na koga se lahko obrnem, če imam vprašanja? Na tej strani boste našli odgovore za udeležence, učitelje in vodje skupin o ciljih projekta Pirati plastike - dajmo, Evropa!, s podrobno razlago delovanja kampanje.

Kaj je vsebina projekta Pirati plastike - dajmo, Evropa!

Onesnaženje z makro- in mikroplastiko v jezerih, rekah in oceanih predstavlja veliko nevarnost za stabilnost morskih ekosistemov in nevarnost tako za divje živali kot za rastlinsko raznovrstnost. Vendar pa znanstvena skupnost – po svetu in v Evropi – še vedno nima dovolj podatkov, da bi ugotovila dejansko količino onesnaženosti. S kampanjo želimo še bolj ozaveščati javnost o znanstvenem delu pri raziskovanju problematike plastičnih odpadkov in o izogibanju plastičnim odpadkom. Projekt Pirati plastike - dajmo, Evropa! je odprt za šole in obšolske skupine mladih iz Evrope. Udeleženci so vabljeni, da prepoznajo vrste plastičnih odpadkov, ki jih najdemo ob bregovih rek, in s tem podprejo znanstveno skupnost s pošiljanjem svojih rezultatov.

Kdaj potekajo vzorčenja?

Obdobje akcije spomladi vsako leto traja od 1. maja do 30. junija, jeseni pa od 15. septembra do 15. novembra.

Kaj sploh je skupnostna znanost?

Citizen science means that interested citizens support scientists and researchers, for example, by taking their own measurements and creating their own documentation. Researchers are already working together in many different ways in order to close any potential research gaps – on a national level, as well as throughout Europe and the world. Plastic Pirates – Go Europe! is one such Citizen Science project, contributing to research into the spread of both micro- and macroplastic in and around European rivers.

Pri skupnostni znanosti gre za to, da zainteresirani državljani podpirajo znanstvenike in raziskovalce, na primer z izvajanjem lastnih meritev in ustvarjanjem lastne dokumentacije. Raziskovalci že sodelujejo na veliko različnih načinov, da bi zapolnili morebitne vrzeli v raziskavah – na nacionalni ravni, pa tudi po vsej Evropi in svetu. Pirati plastike - dajmo, Evropa! je eden takšnih projektov skupnostne znanosti, ki prispeva k raziskavam širjenja tako mikro- kot makroplastike v evropskih rekah in okoli njih.

Kaj so naloge projekta?

Na odsekih rečnih obrežij ali v naravi v bližini vodnih teles sodelujoče ekipe (šolski razredi in obšolske mladinske skupine) zbirajo in preštejejo plastične odpadke ter jih glede na lokacijo, kjer so bili najdeni, razporedijo na različne kategorije mikro- in makroplastike.

Kako poteka zbiranje podatkov?

Podatki se pridobivajo z bregov reke, potoka ali druge tekoče vode z zbiranjem različnih vrst plastičnih odpadkov, ki jih tam najdemo. Najprej so območja razmejena na različnih delih bregov rek ali drugih vodnih teles. Vsi nenaravni pojavi odpadkov se nato zbirajo in dokumentirajo znotraj teh označenih con. Natančen postopek in izvedba nalog, vključno s kategorizacijo zbranih odpadkov, je podrobno opisan v projektni knjižici, ki je v elektronski obliki dostopna tukaj

Kaj se zgodi s pridobljenimi podatki?

Zbrani rezultati so oddani – razvrščeni glede na vrsto odpadka – na spletu in ovrednoteni s strani znanstvenikov in raziskovalcev. Na ta način s pomočjo šolskih razredov in izvenšolskih mladinskih skupin raziskovalna skupnost pridobi vpogled v onesnaževanje s plastičnimi odpadki v različnih regijah po vsej Evropi – raziskovalno področje, za katerega še vedno v veliki meri manjka zanesljiva zbirka podatkov.

Zakaj projekt poteka na evropski ravni?

Evropska kampanja skupnostne znanosti Pirati plastike - dajmo, Evropa! želi okrepiti znanstveno sodelovanje v Evropi, spodbujati angažiranost za skupnostno znanost in sodelovanje družbe v Evropskem raziskovalnem prostoru, hkrati pa ozaveščati o zavestnem in skrbnem pristopu do okolja. Med predsedovanjem Nemčije Svetu EU leta 2020 je bila kampanja razširjena na države predsedujočega tria – Nemčija, Portugalska, Slovenija – do leta 2021. Od januarja 2022 je bila kampanja s podporo Evropske komisije razširjena tudi na druge države članice EU. 

Kdo lahko sodeluje?

K sodelovanju vabimo šolske razrede in obšolske skupine mladih od 10 do 16 let. Sodelovanje v skupinah (šolski razred ali obšolska mladinska skupina) je pogoj, ker je treba pri izvajanju projekta oblikovati različne podskupine. To je edini način, da bodo rezultati projekta primerljivi po vsej EU in da bodo podatki lahko vključeni v znanstveno oceno. Zaradi tega posamezniki žal ne morejo sodelovati v projektu Pirati plastike - dajmo, Evropa!

Kje poteka projekt?

Sodelujoče ekipe lahko zbirajo vzorce plastičnih odpadkov z bregov rek, potokov in tekočih voda. Seveda lahko vzorce zbiramo tudi iz jezer, pa tudi s plaž in morskih obal. Vendar ti vzorci ne bodo vključeni v znanstveno oceno.

Kaj je potrebno za sodelovanje v projektu?

Glede na vremenske razmere in teren, kjer se zbirajo plastični odpadki, potrebujejo udeleženci primerna oblačila, predvsem pa čvrsto obutev. Vse ostale informacije o ravnanju z zbranimi plastičnimi odpadki najdete v učnih gradivih in delovnih listih ter v projektni knjižici. Oboje lahko brezplačno prenesete s te povezave. Potrebovali boste tudi mrežo za vzorčenje mikroplastike, ki jo ob uspešni prijavi na projekt prejmete po pošti.

Na koga se obrniti v primeru dodatnih vprašanj?

Izvedbo vseevropske kampanje skupnostne znanosti Pirati plastike - dajmo, Evropa! koordinira nosilec projekta DLR, ki je dosegljiv prek kontaktnih podatkov. Na nacionalni ravni projekt vodi Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo Ekologi brez meja, komunikacijski partner projekta (info@ocistimo.si).

Kako se zbirajo podatki?

Zbiranje podatkov poteka v okviru ekskurzije na bregovih rek. Tam se do pet manjših skupin odpravi na lov za plastičnimi odpadki. Natančen postopek je razložen v projektni knjižici.

Kako se posredujejo podatki?

Rezultate vzorčenj udeleženci vnesejo na to spletno stran. Podrobna navodila najdete v projektni knjižici.

Kje lahko vidim zbrane podatke?

Rezultati zbiranja podatkov so predstavljeni z interaktivnim zemljevidom Evrope na podlagi Open Street Map. Tam lahko najdete tudi povzetek rezultatov iz Nemčije iz prejšnjih let.

Ali obstajajo pomembni roki, ki se jih moram držati?

Akcije potekajo od 1. maja do 30. junija in od 15. septembra do 15. novembra. Podatke je treba naložiti do 15. julija za zbiranja spomladi in do 30. novembra za zbiranja jeseni.

Koliko moram biti star, da lahko sodelujem v projektu?

Gradiva so namenjena mladim med 10. in 16. letom starosti. Kljub temu so dobrodošli k sodelovanju mlajši in starejši, če so del šolskega razreda ali mladinske skupine.

Kaj naredimo z odpadki, ki jih najdemo?

Po zbiranju podatkov in fotografiranju lahko najdene odpadke zberemo in odložimo. Upoštevajte, da se vzorci mikroplastike (ki veljajo za skupino C in dodatno skupino) ne odlagajo. Namesto tega se dobro zaprti in skupaj z mrežo pošljejo ustreznim nacionalnim partnerjem za znanstveno raziskovanje. V primeru Slovenije je to Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo. 

Kateri šolski predmeti so primerni za obravnavo teme?

Primarne referenčne točke za projekt so v predmetih, kot so biologija, geografija, fizika ali kemija. Ustrezna vprašanja pa je seveda mogoče obravnavati tudi pri humanističnih predmetih. Kampanja je zasnovana za uporabo v interdisciplinarnih okoljih (na primer kot del projekta ali tematskega tedna).

Ali se moram za sodelovanje prijaviti?

Pred vsakim obdobjem vzorčenja se odpre prijavni obrazec. Prijava je obvezna. Če vas sodelovanje v naslednji izvedbi kampanje zanima, se oglasite na katja.sres@ocistimo.si, da vas pravočasno pozovemo k prijavi. Vzorčenje pa lahko (z izjemo mikroplastike) izvedete tudi brez naše pomoči. Vabimo vas k ogledu gradiv in vnosu zbranih podatkov

Kako velike skupine lahko sodelujejo?

Vsaka projektna skupina potrebuje najmanj šest udeležencev, sestavljena pa naj bo iz največ 30 mladih. Dobro bi bilo imeti število, deljivo s štiri ali pet, ker je treba oblikovati več podskupin! ekskurzije za zbiranje vzorcev. Manjše skupine lahko sodelujejo tudi z delom na podnalogah projekta, če zmogljivosti ne dopuščajo drugače.

Ali obstajajo posebne nadzorne naloge za izlete?

Za skupinsko delo na raziskovalnih območjih ob vodi veljajo enaka pravila in nadzorne dolžnosti kot za druge redne šolske izlete. S sprejetjem pogojev sodelovanja šole, klubi, društva in obšolske mladinske skupine prevzamejo odgovornost za sodelujočo mladino v posamezni evropski državi. V vseh primerih je treba upoštevati vse posebne varnostne ukrepe, ki jih uvedejo lokalne oblasti kot del omejitev javnega življenja z namenom zajezitve pandemije koronavirusa.

Ali je mogoče isto lokacijo ob reki vzorčiti v različnih obdobjih akcije?

Da, to je mogoče in celo omogoča znanstvenikom in raziskovalcem, da primerjajo rezultate skozi čas in/ali iz različnih letnih časov.