Osnovne informacije in cilji projekta Pirati plastike – dajmo, Evropa! ter postopki za zbiranje vzorcev.