Цялата информация за основанията и целите на кампанията „Plastic Pirates – Go Europe!“ и как протича вземането на проби.

Обяснителният филм изяснява накратко и по прегледен начин задачите на всяка отделна група. Допълнително към общия филм са изготвени четири кратки откъса за всяка група.

 

 

Group A

Group B

Group C

Group D