На тази интерактивна карта могат да бъдат намирани и филтрирани групите, които в течение на годината са участвали в различни страни. Ако щракнете върху маркировка на картата, получавате достъп до данните, които са били качени от тази група.

Внимание: Информацията, качена на страниците на отделните групи, не е проверена от научен екип. Научната оценка на резултатите се намира на „Анализ на резултатите“.

 Results Viewed