Опазването на моретата и океаните е наша обща задача, независимо дали живеем непосредствено до брега или вътре на сушата, тъй като и пластмасата, която се изхвърля до бреговете на реките във вътрешността на сушата, може с времето да стигне до морето. Замърсяването, което застрашава животните и техните хранителни източници, е трансграничен проблем. Първите кампании за събиране на отпадъци започват като “Пластмасови пирати. Морето започва тук!“ през 2016 година в рамките на „Година на науката 2016*17 – Морета и океани“ в Германия. Сега в тях участват младежите в много страни в Европа и съставляват „Plastic Pirates“ заедно. Защото и избягването на пластмасовите отпадъци, и изследването на причините и взаимовръзките са задачи, с които ние в Европа можем да се справим само заедно. Всички ние, гражданите на Европа, сме призвани да подкрепим учените и изследователите с нашето любопитство и нашия ангажимент.

Провокирахме ли твоето любопитство?

Ако ти с твоя клас или твоята младежка група имате интерес към провеждането на пилотна акция за събиране на отпадъци, ще се погрижим да получиш нужните знания и материали, за да можеш да го направиш в твоята страна самостоятелно.

За широкомащабно участие на твоята страна в инициативата ние с удоволствие ще влезем в контакт и ще обменим идеи с компетентното министерство (plastic-pirates@dlr.de). Ще те информираме за следващите стъпки и основните условия за участие.