За въпроси относно националните кампании на Ваше разположение са съответните местни партньори.

Германия: plastic_pirates@io-bas.bg

Контакт с пресата

Вие сте журналист, искате да направите репортаж за замърсяването на моретата и реките с пластмаса или се нуждаете от обща информация за инициативата за гражданска наука „Plastic Pirates – Go Europe!“? На следния адрес на Ваше разположение е прес екип, който може да Ви даде допълнителна информация и/или да Ви свърже с партньори за контакт.

Имейл: plastic_pirates@io-bas.bg

европейска координация

За въпроси относно европейската кампания за гражданска наука „Plastic Pirates – Go Europe!“ или за обратна връзка относно структурата, оформлението и начина на функциониране на настоящата уебстраница, на Ваше разположение е възложителят на проекта DLR като координатор на европейската кампания.

Имейл: plastic-pirates@dlr.de