Вие сте журналист, искате да направите репортаж за замърсяването на моретата и реките с пластмаса или се нуждаете от обща информация за инициативата за гражданска наука „Plastic Pirates – Go Europe!“? На следния адрес на Ваше разположение е прес екип, който може да Ви даде допълнителна информация и/или да Ви свърже с партньори за контакт.

Имейл: plastic_pirates@io-bas.bg