Цел на кампанията

КАМПАНИЯТА

Тази задача засяга цяла Европа – това е задача от световно значение. Почти две трети от земната повърхност е покрита с вода. Моретата и океаните имат огромно влияние върху стабилността на нашия климат. Водите по земното кълбо поради разнообразието си са уникално жизнено пространство за много животински и растителни видове. Живеете във вътрешността на сушата, много далеч от най-близкото море и се питате какво можете да направите там? Много неща!

   

РЕКИТЕ НА ЕВРОПА: КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА НА ЦЯЛ ЕДИН КОНТИНЕНТ

По първоначално малките реки във вътрешността на сушата, които се вливат в други реки, в някакъв момент може да се стигне до морето. Искате пример? Дунав, най-дългата река в Европа, преминава общо през десет различни държави, преди да се влее, след 2850 километра, в Черно море. За съжаление по реки като Дунава към морето не се придвижват само кораби, риби и растителни остатъци. Своя път към морето намират непрекъснато и най-различни видове пластмасови отпадъци – почти невидими за човешкото око частици, но и кофички от кисело мляко или цели пластмасови торби.

   

ЗАДАЧАТА

Задачата на „Plastic Pirates“ от 2020 г. е „улавянето“ на тези отпадъци още по бреговете на реките и в близките околности до водните басейни. Със събирането на пластмасовите торбички и актуализирането на данните за изследваните отпадъци Вие с Вашия училищен клас или извънучилищна младежка група ще помогнете за изследването на замърсяването на околната среда в близост до водните басейни. Еднаквите експериментални разпоредби и еднаквите за всички участващи екипи работни стъпки осигуряват сравнимост в рамките на Европа на събраните данни, които малко по малко стават видими на картата онлайн.

Съвместната кампания трябва, от една страна, да подсили осъзнатостта на европейците за значението на реките като обща кръвоносна система и за опазването на природните ресурси. От друга страна, значението на международното научноизследователско сътрудничество може да бъде съвместно преживяване.