Cilj kampanje

Projekt

Evropa se te naloge loteva s skupnim pristopom, ki je še pomembnejši, in to ne le v času tripredsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu Evropske unije. Voda predstavlja skoraj dve tretjini zemeljske površine, morja in oceani pa imajo izjemen vpliv na stabilnost našega podnebja. Zaradi svoje raznolikosti so vodna telesa po vsem svetu edinstven življenjski prostor za floro in favno. Če živite v notranjosti države, daleč od najbližjega morja, se morda sprašujete, kaj ima vse to opraviti z vami? Veliko!

   

Evropske reke: življenjska sila celotne celine

Morda se začnejo z majhnimi rekami v notranjosti države, ki se povezujejo z drugimi rekami, vendar na koncu dosežejo morje. Potrebujete primer? Donava, najdaljša evropska reka, teče skozi deset različnih držav, preden po približno 2850 kilometrih doseže Črno morje. Žal pa po rekah v morje ne pridejo le ladje, ribe in rastlinski ostanki. Tudi različne vrste plastičnih odpadkov - delci, ki so človeškemu očesu komaj vidni, pa tudi jogurtovi lončki ali cele plastične vrečke - na koncu najdejo pot v morje.

   

Naloga

Leta 2020 bo vseevropska naloga projekta Plastic Pirates zajemanje teh odpadkov na rečnih bregovih in v bližini vodnih teles. Z zbiranjem plastičnih odpadkov in pošiljanjem podatkov o količini najdenih odpadkov lahko skupaj s svojim šolskim razredom ali izvenšolsko mladinsko skupino pomagate pri izvajanju raziskav o onesnaženosti vodnih teles. Enotne poskusne smernice in delovni koraki za vse sodelujoče ekipe zagotavljajo, da bodo zbrani podatki po vsej Evropi primerljivi in bodo korak za korakom vidni na spletnem zemljevidu.

Namen skupne kampanje ministrstev za izobraževanje, znanost in raziskave vseh treh držav je po eni strani ozaveščanje po vsej Evropi o pomenu rek kot skupnih življenjskih poti in o varovanju naših naravnih virov. Po drugi strani pa je cilj kampanje poudariti pomen mednarodnega raziskovalnega sodelovanja.