Cilj kampanje

Evropske reke: življenjska tekočina celine

Lahko se začne z rečicami v notranjosti celine, ki se izlivajo v druge reke, na koncu pa vselej dosežejo morje. Bi radi primer? Donava, druga najdaljša evropska reka, teče skozi deset držav, preden po približno 2.850 kilometrih doseže Črno morje. Žal po rekah do morja ne priplavajo le ladje, ribe in rastlinski ostanki. Do morja najdejo pot tudi različne vrste plastičnih odpadkov – od delcev, ki jih človeško oko komaj zazna, do jogurtovih lončkov ali celih plastičnih vrečk.

   

Naloga

V letu 2020 in 2021 je "ujeti" te odpadke na rečnih bregovih in v bližini drugih vodnih teles postala vseevropska naloga piratov plastike. Z zbiranjem plastičnih odpadkov in predložitvijo podatkov o količini najdenih odpadkov tudi ti – skupaj s svojim šolskim razredom ali obšolsko mladinsko skupino – lahko pomagaš pri raziskovanju onesnaženja vodnih teles. Enotna navodila in delovni postopki za vse sodelujoče posadke zagotavljajo, da so zbrani podatki primerljivi po vsej Evropi in bodo postopoma prikazani na spletnem zemljevidu.

Namen skupne kampanje ministrstev treh držav, pristojnih za izobraževanje, znanost in raziskave, je ozaveščati ljudi po vsej Evropi o pomembnosti rek kot skupnih življenjskih žil ter o varstvu naših naravnih virov. Cilj kampanje je tudi poudariti pomembnost mednarodnega sodelovanja pri raziskavah.

 

   

Projekt

Evropa se skupaj loteva te naloge – naloge, ki je zelo pomembna, in to ne le med predsedovanjem tria Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu Evropske unije. Voda pokriva skoraj dve tretjini Zemljine površine in oceani in morja zelo močno vplivajo na stabilnost našega podnebja. Vodna telesa po vsej obli so zaradi svoje raznovrstnosti edinstveni habitati za rastline in živali. Če živite na celini daleč od najbližjega morja, se morda sprašujete, kako je to povezano z vami? Zelo!