KAMPAŅAS MĒRĶIS

Projekts

Šis globāli svarīgais uzdevums ir kopīgi jārisina visai Eiropai. Gandrīz divas trešdaļas Zemes virsmas klāj ūdens. Jūrām un okeānam ir ārkārtīgi liela ietekme uz mūsu klimata stabilitāti. Vispasaules ūdeņi to daudzveidības dēļ ir unikāli dzīvnieku un augu sugu biotopi. Ja arī jūs dzīvojat iekšzemē, tālu prom no tuvākās jūras piekrastes, un domājat – kāda jums ar to saistība? Pat ļoti liela! 

   

EIROPAS UPES: VESELA KONTINENTA DZĪVĪBAS DZĪSLAS

Sākotnēji nelielas iekšzemes upes saplūst ar citām upēm, kas galu galā sasniedz jūru. Vai vēlaties piemēru? Donava, kas ir Eiropas garākā upe, plūst cauri desmit dažādām valstīm, pirms tā pēc aptuveni 2850 kilometru gara ceļa ietek Melnajā jūrā. Diemžēl pa upēm, tajā skaitā Donavu, jūras virzienā dodas ne tikai kuģi, zivis un augu atliekas. Laika gaitā jūras virzienā dodas arī visdažādākie plastmasas atkritumi – gan cilvēka acij gandrīz neredzamas daļiņas, gan jogurta iepakojumi vai pat veseli plastmasas maisiņi.

 

   

UZDEVUMS

Jau kopš 2020. gada plastmasas pirātu uzdevums Eiropas mērogā ir “nolaupīt” šos atkritumus upju krastos un ūdenstilpņu tuvumā. Savācot plastmasas atkritumus un augšupielādējot datus par izpētītajiem atkritumiem, jūs un jūsu klase vai ārpusskolas jauniešu grupa palīdzēsiet izpētīt vides piesārņojumu ūdens tuvumā. Šī eksperimenta vienotā      kārtība un darba soļi visām iesaistītajām komandām nodrošina apkopoto datu salīdzināmību visā Eiropā, kas pakāpeniski tiek atspoguļota tiešsaistes kartē.

No vienas puses, šī kopīgā kampaņa ir paredzēta, lai visā Eiropā veicinātu izpratni par upju kā kopīgu dzīvības dzīslu nozīmi un dabas resursu aizsardzību. No otras puses, sniedz iespēju      kopīgi piedzīvot      starptautiskās pētniecības sadarbības nozīmi     .