Katra pirātu misija tiek rūpīgi plānota, taču reizēm pirms tās sākuma joprojām var rasties      neskaidrības. Kāpēc piedalīties drīkst tikai grupas un pie kā vērsties jautājumu gadījumā? Šajā lapā atrodamas atbildes uz jautājumiem par kampaņas “Plastic Pirates – Go Europe!” mērķiem un norisi, kas ir svarīgas dalībniekiem, skolotājiem un grupu vadītājiem.

Kas ir kampaņas "Plastic Pirates - Go Europe!" mērķis?

Okeānu, ezeru un upju piesārņojums ar makroplastmasu un mikroplastmasu ir liels slogs jūras ekosistēmu stabilitātei un apdraud dzīvnieku veselību un augu daudzveidību. Tomēr zinātnei - gan visā pasaulē, gan šeit, Eiropā - joprojām ir pārāk maz datu par precīzu piesārņojuma apjomu. Kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par zinātnisko darbu plastmasas atkritumu problēmas izpētē, kā arī vēl vairāk nekā līdz šim veicināt izpratni par plastmasas atkritumu novēršanu. Tāpēc kampaņa "Plastmasas pirāti - ej, Eiropa!" tiek rīkota Eiropas skolu klasēm un ārpusskolas jauniešu grupām. Dalībnieki tiek aicināti noteikt plastmasas atkritumu sugas ūdenstilpju krastos un atbalstīt zinātni, nosūtot savus rezultātus.

Kad notiek kampaņa?

Kampaņa pavasarī norisinās no 1. maija līdz 30. jūnijam un rudenī – no 15. septembra līdz 15. novembrim.

Kas ir amatierzinātne?

Amatierzinātne nozīmē to, ka ieinteresētie pilsoņi ar, piemēram, savu dokumentāciju un mērījumu rezultātiem atbalsta zinātniekus un pētniekus. Pētnieki jau tagad dažādos veidos strādā gan valsts līmenī, gan visā Eiropā un pat pasaulē, lai kopīgi papildinātu pētniecības tvērumu     . “Plastic Pirates – Go Europe!” ir viena no šādām amatierzinātnes kampaņām, kas sniedz ieguldījumu pētniecībā par makro- un mikroplastmasas izplatību Eiropas ūdenstecēs un to krastos.

Kādi ir veicamie uzdevumi?

Iesaistītajām grupām (skolu klasēm un ārpusskolas jauniešu grupām) ir jāreģistrē dati par plastmasas atkritumiem ūdensteces krasta posmos vai dabā pie ūdens un atbilstoši to atrašanās vietai jāklasificē dažādās makro- un mikroplastmasas kategorijās.

Kā dati tiek apkopoti?

Datu apkopošana notiek upes, strauta vai ūdensteces krastos, kur tiek savākti dažāda veida plastmasas atkritumi. Vispirms dažādos upes vai ūdenstilpes posmos tiek iezīmētas zonas. Pēc tam šajās zonās tiek savākti un dokumentēti visi atkritumi. Precīza norise un uzdevumu izpilde, tostarp savākto atkritumu kategorizēšana, ir izskaidrota kampaņas bukletā. To var pasūtīt no vietējiem  projekta partner iem.

Kas notiek ar apkopotajiem datiem?

Savāktie paraugu rezultāti ir jāsašķiro pēc atkritumu kategorijām, jāreģistrē tiešsaistē, un pēc tam šo informāciju izvērtē zinātnieki. Tādējādi pētījumā ar skolu klašu un ārpusskolas jauniešu grupu atbalstu tiek gūts ieskats par plastmasas atkritumu piesārņojumu dažādos Eiropas reģionos – šī ir pētniecības joma, kurai joprojām lielā mērā trūkst uzticamas datu bāzes.

Kāpēc kampaņa tiek veikta visā Eiropā?

Eiropas amatierzinātnes kampaņas “Plastic Pirates – Go Europe!” mērķis ir stiprināt zinātnisko sadarbību Eiropā, veicināt amatierzinātni     s un sabiedrības līdzdalību Eiropas pētniecības telpā, kā arī vairot izpratni par apzinātu un saudzīgu izturēšanos pret vidi. 2020. gadā Vācijas prezidentūras ES Padomē laikā kampaņa līdz 2021. gadam tika izvērsta prezidentūras trio valstīs – Vācijā, Portugālē un Slovēnijā. Kopš 2022. gada janvāra kampaņa ar Eiropas      Komisijas atbalstu ir ieviesta arī citās ES dalībvalstīs.

Kas drīkst piedalīties?

Eiropas mēroga amatierzinātnes kampaņā “Plastic Pirates – Go Europe!” tiek aicinātas iesaistīties skolu klases un ārpusskolas jauniešu grupas vecumā no 10 līdz 16 gadiem. Ir nepieciešama dalība grupā (skolas klase vai ārpusskolas jauniešu grupa), jo kampaņas īstenošanas laikā būs jāveido dažādas apakšgrupas. Tikai tā kampaņas īstenošanu var saglabāt salīdzināmu visā ES un tās datus iekļaut zinātniskajā novērtējumā. Tāpēc atsevišķas personas diemžēl nevar piedalīties kampaņā “Plastic Pirates – Go Europe!”.

Kur norisinās kampaņa?

Iesaistītās komandas var ņemt plastmasas atkritumu paraugus upju, strautu un citu ūdensteču krastos. Paraugus var ņemt arī no ezeriem, pludmalēm un jūru piekrastes posmiem, taču tie netiks iekļauti zinātniskajā novērtējumā.

Kas nepieciešams, lai piedalītos kampaņā?

Atkarībā no laikapstākļiem un plastmasas atkritumu vākšanas vietas ir nepieciešams piemērots apģērbs un, pats galvenais, izturīgi apavi. Visa papildu informācija par to, kā rīkoties ar savāktajiem plastmasas atkritumiem, ir atrodama mācību un darba materiālos, kā arī kampaņas bukletā. To visu var bez maksas pasūtīt no vietējiem projekta      partner     iem. Būs nepieciešams arī mikroplastmasas tīkls, ko arīdzan iespējams pasūtīt bez maksas.

Pie kā vērsties papildu jautājumu gadījumā?

Eiropas mēroga amatierzinātnes kampaņas “Plastic Pirates – Go Europe!” īstenošanu koordinē Vācijas Aviācijas un kosmosa centrs (DLR), ar ko var sazināties, izmantojot šo kontaktinformāciju. Kampaņas īstenošanai valsts mērogā pieejami  vietējie projekta partneri, kas atbildēs uz jūsu jautājumiem.

Kā dati tiek nodoti?

Dalībnieki ievada rezultātus šajā tīmekļa vietnē. Precīzāki norādījumi, kā to izdarīt, pieejami kampaņas bukletā..

Kur redzami apkopoto datu rezultāti?

Apkopoto datu rezultāti redzami digitālā Eiropas kartē, kuras pamatā ir Open Street Map. Šo karti var atrast šeit. Turpat atrodams arī iepriekšējo gadu rezultātu apkopojums no Vācijas.

 

Vai ir kādi svarīgi termiņi, kas jāievēro?

Kampaņa norisinās no 1. maija līdz 30. jūnijam un no 15. septembra līdz 15. novembrim. Līdz 15. jūlijam nepieciešams augšupielādēt datus par pavasarī savāktajiem atkritumiem, savukārt līdz 30. novembrim – par rudenī savāktajiem atkritumiem.

Kādā vecumā var kļūt par “plastmasas pirātu”?

Materiāli ir paredzēti jauniešiem vecumā no 10 līdz 16 gadiem. Tomēr kampaņā drīkst iesaistīties arī jaunākas vai vecākas personas, kamēr vien tās pieder attiecīgajai klasei vai jauniešu grupai.

Kas jādara ar atrastajiem atkritumiem?

Pēc datu apkopošanas un fotogrāfiju uzņemšanas atrastos atkritumus var savākt un izmest. Uzmanību! Mikroplastmasas paraugi (attiecas uz C grupu un papildgrupu) nav jāizmet, bet cieši jānoslēdz un kopā ar mikroplastmasas tīklu jānosūta attiecīgās valsts zinātniskās pētniecības partneriem.

Uz kādiem mācību priekšmetiem attiecas šī tēma?

Primāri kampaņa “Plastic Pirates – Go Europe!” saistāma ar dabas zinātņu  mācību priekšmetiem, piemēram, bioloģiju, ģeogrāfiju, fiziku vai ķīmiju. Tomēr attiecīgos jautājumus var izskatīt arī humanitārajos mācību priekšmetos. Kampaņa ir veidota tā, lai to būtu iespējams integrēt, piemēram, kādā projektā vai tematiskajā nedēļā.

Vai jāreģistrē dalība kampaņā?

Oficiāla reģistrācija nav nepieciešama. Skolu klases vai ārpusskolas jauniešu grupa      iesaistās kampaņā automātiski, ja pēc ekskursijas pie ūdensteces krasta tā publicē savu plastmasas pirātu “laupījumu” šajā saitē.

Cik liela grupa var iesaistīties kampaņā?

Katrā projekta grupā nepieciešami vismaz seši dalībnieki, un tajā nedrīkst būt vairāk par 30 jauniešiem. Ir ieteicams skaitlis, kas dalās ar četri vai pieci, jo kampaņas “Plastic Pirates – Go Europe!” ekskursiju laikā jāizveido vairākas apakšgrupas paraugu vākšanai. Projekta apakšuzdevumu veikšanā var piedalīties arī nelielas grupas, ja nav iespējams citādi.

Vai attiecībā uz ekskursiju ir kādi īpaši pienākumi?

Uz kopīgo pētniecības darbu ūdens tuvumā attiecas tie paši noteikumi un pienākumi, kas jāievēro arī citos ierastajos skolas izbraucienos. Līdz ar dalības nosacījumu pieņemšanu skolas, apvienības, biedrības vai      ārpusskolas jauniešu grupas uzņemas atbildību par kampaņā iesaistītajiem jauniešiem attiecīgajā Eiropas valstī.

Vai vienu un to pašu vietu pie upes var pārbaudīt dažādos kampaņas periodos?

Jā, tas ir iespējams. T as pat ļauj zinātniekiem veikt salīdzinājumu laika gaitā vai starp dažādiem gadalaikiem.