Šis paziņojums par pieejamību attiecas uz Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) publicēto tīmekļa vietni https://www.plastic-pirates.eu/.

Kā publiska Vācijas federālā iestāde, mēs cenšamies nodrošināt brīvu pieejamību savām tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm saskaņā ar Vācijas Federālo likumu par cilvēku ar invaliditāti vienlīdzību (BGG), kā arī Rīkojumu par pieejamām informācijas tehnoloģijām (BITV 2.0), kas īsteno direktīvu (ES) 2016/2102.

Atbilstība prasībām

Pieejamības prasības izriet no BITV 2.0 3. panta 1. līdz 4. punkta un 4. panta, kas tika pieņemts, pamatojoties uz BGG 12.d pantu.

Tīmekļa vietne pašreiz pilnībā neatbilst augstāk norādītajām prasībām.

Pašreiz tiek veikta tīmekļa vietnes pieejamības pārbaude. Mēs cenšamies novērst konstatētās pieejamības problēmas.

Paziņojuma sastādīšanas datums un pēdējās versijas datums

Šis paziņojums tika sastādīts 12.09.2023.

Ziņošana par apgrūtinājumiem: Kontaktinformācija atsauksmēm

Vai vēlaties mūs informēt par pastāvošajiem apgrūtinājumiem vai pieprasīt informāciju par pieejamības prasību īstenošanu? Lai sniegtu savus komentārus vai jebkādu citu informāciju, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi barrierefreiheit@dlr.de.

Prasību procedūra

Ja arī pēc vēršanās augstāk norādītajā adresē netiek sasniegts apmierinošs risinājums, jūs varat vērsties šķīrējiestādē saskaņā ar BGG 16. pantu. BGG šķīrējiestādes uzdevums ir sniegt atbalstu, ārpustiesas kārtībā risinot konfliktus, kas saistīti ar pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti no Vācijas federālo publisko iestāžu puses. Prasību procedūra ir bezmaksas. Nav nepieciešams vērsties pēc juridiskās konsultācijas. Sīkāku informāciju par prasību procedūru un pieteikuma iesniegšanas iespējām varat atrast šeit: www.schlichtungsstelle-bgg.de.

Jūs varat tieši sazināties ar BGG šķīrējiestādi šeit: info@schlichtungsstelle-bgg.de.