Nospiedums saskaņā ar Digitālo pakalpojumu likuma 5. pantu un Valsts mediju līguma 18. panta 2. punktu

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln (Ķelne)

Tālrunis: +49 2203 601-0
Fakss: +49 2203 67310
E-pasts: contact-dlr [at] dlr.de
Vietne: https://www.dlr.de/

DLR likumīgais pārstāvis ir tā valde, kas sastāv no šādām personām: Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla (valdes priekšsēdētāja), Klaus Hamacher (valdes priekšsēdētāja vietnieks), Prof. Dr.-Ing. Karsten Lemmer un Dr.-Ing. Walther Pelzer.

Valdes adrese

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Linder Höhe, 51147 Köln (Ķelne).

Valdi var pārstāvēt arī tās pilnvarotas personas. Informāciju par pilnvaras apjomu sniedz DLR vispārīgo juridisko jautājumu nodaļas vadība, Linder Höhe, 51147 Köln (Ķelne).

Reģistra tiesa / reģistrācijas numurs

Bonnas apgabala tiesa, VR 2780

PVN maksātāja numurs

DE 121965658

Atbildīgais saskaņā ar Vācijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 18. panta 2. punktu

Dr. Olaf Heilmayer
Heinrich-Konen-Str. 1, 53227 Bonn (Bonna)

Redakcijas pārraudzība

 • DLR Projektträger | Eiropas un starptautiskās sadarbības joma | Sadarbība ar trešajām      valstīm un organizācijām
 • Ķīles pētniecības centrs, Vācija
 • Ecologic Institut, Vācija
 • Flanders Marine Institute, Belgien
 • Burgas Free University, Bulgarien
 • Institute of Oceanology “Fridtjof Nansen” at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarien
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italien
 • Universität für Bodenkultur, Österreich
 • National Institute of Biology, Slowenien
 • Express Innovation Agency, Ungarn

Tehniskā pārraudzība

DLR Projektträger
IKT-Dienstleistung
Rosa-Luxemburg-Str. 2
10178 Berlin (Berlīne)
Tālrunis: +49 30 67055 767
Fakss: + 49 30 67055 712
E-pasts: pt-webservice@dlr.de
DLR-PT.de

Koncepcija, noformējums un dizains

 • Büro Wissenschaftskommunikation/DLR-PT e. V.
 • Ecologic Institut
 • familie redlich AG – Agentur für Marken und Kommunikation
 • KOMPAKTMEDIEN – Agentur für Kommunikation GmbH

Visi grafiskie attēli / kolāžas pieder familie redlich AG & KOMPAKTMEDIEN.

Šeit jūs varat atrast vairāk foto un video materiālu kredītu:

Wolfgang Kruck/adobestock.com
parsadanov/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Wirestock/adobestock.com
Florian/adobestock.com
Vitaly_melnik/adobestock.com
dave-MN4zxUEhyBA/unsplash.com
SeDemi/shutterstock.com
MNI/shutterstock.com
Sascha Corti/shutterstock.com
Wayne Tuckwell/shutterstock.com

Paziņojums par atbildību

DLR uzņemas atbildību atbilstoši vispārīgajiem likumiem kā satura sniedzējs saskaņā ar Vācijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 7. panta 1. punktu par “savu saturu”, kas pieejams vietnē https://www.plastic-pirates.eu. Šis “savs saturs” ir jāatšķir no atsaucēm (“saitēm”) uz saturu, ko sniedz citas personas. Ar šo saišu starpniecību DLR sniedz “svešu saturu”, kas ir atbilstoši apzīmēts ar norādi “[ārējais saturs]” vai ar atbilstošu saiti. Šis svešais saturs ir pārbaudīts, veicot sākotnējo saites izveidošanu, pārliecinoties, vai nevarētu tikt izraisīta civiltiesiskā vai kriminālā atbildība. Tomēr nav iespējams izslēgt, ka attiecīgie satura sniedzēji ir šajā laika periodā     mainījuši savu saturu. DLR neveic atkārtotu      šī satura pārbaudīšanu, lai noteiktu, vai nav veiktas izmaiņas, kas varētu izraisīt atbildību. Ja jūs uzskatāt, ka ārējās lapas pārkāpj likumu vai citādi satur nepiemērotu saturu, lūdzam mums par to paziņot.

 

Lietošanas nosacījumi 

1. Autortiesības un lietošanas nosacījumi

Ja vien nav norādīts citādi, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) pieder autortiesības uz visu ar autortiesībām aizsargāto saturu, kas tiek izmantots šajā publiskajā vietnē, piemēram, attēliem, video, fotogrāfijām un tekstu. Līdz ar to, piem., norāde “Avots: DLR” norāda, ka autortiesības pieder Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR). Pirms materiāla lietošanas katrā atsevišķajā gadījumā ir jālūdz lietošanas atļauja (licence) norādītajiem tiesību īpašniekiem.

1.a. Lietošanas tiesību pieprasīšana, ja autortiesības pieder DLR

Ja vēlaties pieprasīt individuālas lietošanas tiesības attiecībā uz šajā publiskajā vietnē piedāvāto saturu, kura autortiesības pieder DLR, tad sazinieties ar:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Abteilung Politikbeziehungen und Kommunikation
Linder Höhe
51147 Köln (Ķelne)
Tālrunis: +49 2203 601-2116
Fakss: +49 2203 601-3249
E-pasts: bildredaktion [at] dlr.de

1.b. Satura lietošanas tiesību pieprasīšana, ja autortiesības nepieder DLR

Dažas fotogrāfijas, video, attēli vai teksti publiskajā tīmekļa vietnē ir iegūti no citiem avotiem, nevis no DLR. Lai iegūtu informāciju par attiecīgajiem lietošanas nosacījumiem un saņemtu lietošanas licenci, lūdzam vērsties pie norādītajiem tiesību īpašniekiem.

Dažām fotogrāfijām, video, attēliem vai tekstiem ir vairāki tiesību īpašnieki. Tādos gadījumos ir sniegta norāde, ka tiesības pieder vairākām personām. Tādā gadījumā parasti ir spēkā lietošanas nosacījumi, ko nosaka visi avotu norādēs nosauktie tiesību īpašnieki. Šaubu gadījumā lūdzam tieši vērsties pie visiem norādītajiem tiesību īpašniekiem.

2. Iespējamā Creative Commons licence (CC licence)

Ja tas ir skaidri norādīts (piem., kā “Informācija” par attiecīgo darbu), DLR attēli un video ir pieejami saskaņā ar Creative-Commons licenci CC BY-NC-ND 3.0. Vācija. Tas nozīmē, ka jūs drīkstat pavairot, izplatīt saturu un padarīt to publiski pieejamu, tomēr jūs nedrīkstat veikt darba vai satura izmaiņas vai arī izmantot darbu komerciāliem mērķiem. Izmantošanas gadījumā ir obligāti jāpievieno      skaidra un salasāma atsauce      uz DLR. Piemēri: “Attēls: DLR, CC BY-NC-ND 3.0”, “Attēli: DLR, CC BY-NC-ND 3.0”, “Video: DLR, CC BY-NC-ND 3.0”.

Attēli, video, fotogrāfijas un teksti, kuriem nav sniegta atsauce uz CC licenci, un kuriem ir veikta tikai atsauce uz attiecīgo tiesību īpašnieku kā avotu (piem., “Avots: DLR”), netiek sniegti saskaņā ar CC licenci.

3. DLR satura lietošana presē, radio un televīzijā

Publiskās tīmekļa vietnes saturu, kuram nav veikta īpaša atsauce uz lietošanas nosacījumiem, t. i., kurā nav veikta nekāda atsauce par lietošanas nosacījumiem, vai arī DLR ir norādīts kā avots bez atsauces uz specifiskiem lietošanas nosacījumiem (piem.,: “Attēls: DLR”, “Video: DLR”), var izmantot prese, radio un televīzijas organizācijas, kā arī atbilstošos interneta informācijas piedāvājumos, ja DLR ir norādīts kā autors. Tas neattiecas uz personas datiem, piemēram, fotogrāfijām vai video, kuros redzamas identificējamas personas, un uz personisku informāciju, piemēram, vārdiem, e-pasta adresēm utt.

4. Citu personu tiesību neierobežošana

DLR definētie lietošanas nosacījumi nekādi neietekmē šādas tiesības:

 • Tiesības, kas noteiktas jebkurai personai saistībā ar autortiesību ierobežošanu (piem., saistībā ar citēšanas tiesībām) vai saistībā ar likumā noteiktām atļaujām (dažās valstīs definēta kā godīgas izmantošanas politika).

 • Tiesību īpašnieka personiskās tiesības.

 • Citu personu tiesības, vai nu attiecībā uz pašu licences priekšmetu, vai arī attiecībā uz to lietošanu, piemēram, attēloto personu personiskās tiesības, tiesības uz attēlotajām preču zīmēm utt.

5. Nav lietošanas tiesību attiecībā uz noteiktu saturu

Jebkādas licences attiecībā uz materiāla, kas aizsargāts ar autortiesībām, lietošanu, tostarp arī Creative Commons licence, attiecas tikai uz materiālu, kas aizsargāts ar autortiesībām. Tas neietver atļauju lietot aizsargātas preču zīmes, piem., DLR logotipu un tā sastāvdaļas, kā arī citus DLR korporatīvās identitātes elementus, piemēram, “Zilo zemeslodi”. DLR logotipu un tā sastāvdaļas nedrīkst lietot personas, kas nav DLR darbinieki vai kam DLR nav piešķīruši lietošanas atļauju. Jebkādas atļaujas lietot preču zīmes ir jāpieprasa atsevišķi no attiecīgo preču zīmju tiesību īpašniekiem.