Šajā interaktīvajā kartē var meklēt un filtrēt grupas, kas gadu gaitā ir iesaistījušās kampaņā no dažādām valstīm. Noklikšķinot uz atzīmes kartē, var piekļūt attiecīgās grupas augšupielādētajiem datiem.

Uzmanību! Zinātniskā komanda nav pārbaudījusi grupu lapās sniegto informāciju. Rezultātu zinātnisko novērtējumu var atrast sadaļā Rezultātu analīze.

 Parādītie rezultāti