Minden kalózküldetést alaposan meg kell tervezni, és néha még mindig vannak bizonytalanságok az indulás előtt. Miért csak csoportok vehetnek részt, és kihez fordulhatok, ha kérdésem van? Ezen az oldalon a Plastic Pirates – Go Europe! kampány céljaira és folyamatára találsz válaszokat, amelyek a résztvevők, tanárok és csoportvezetők számára fontosak.

Miről szól a Plastic Pirates – Go Europe! kampány?

A tengerek, tavak, folyók makro- és mikroműanyagokkal szennyezése komoly terhet jelent a tengeri ökoszisztémák stabilitására és veszélyt az állatok egészségére, a növények sokféleségére. A tudósok azonban – világszerte és itt Európában – még mindig túl kevés adattal rendelkeznek a terhelés pontos mértékéről. Az akció célja, hogy tudatosítsa a közvéleményben a műanyaghulladék-probléma kutatásával kapcsolatos tudományos munkát, valamint azt, hogy a műanyaghulladékot az eddigieknél is jobban el kell kerülni. Ezért zajlik európai iskolai osztályok és iskolán kívüli ifjúsági csoportok számára a Plastic Pirates – Go Europe!” azaz „Műanyagkalózok – Irány Európa!” kampány. A résztvevőket arra kérik, hogy azonosítsák a folyóvizek partján talált műanyaghulladékok típusait és eredményeik megküldésével támogassák a tudományt.

Mikor lesz az akció?

A tavaszi kampányidőszak május 1-jétől június 30-ig, ősszel szeptember 15-től november 15-ig tart.

Egyáltalán mi az a Citizen Science?

A Citizen Science (közösségi tudomány) azt jelenti, hogy az érdeklődő polgárok, pl. saját dokumentációval és mérési eredményekkel támogatják a tudósokat és kutatókat. A kutatók jelenleg is sokféle módokon dolgoznak mind nemzeti szinten, mind Európa- és világszerte a kutatási „fehér foltok” közös megszüntetésén. A Plastic Pirates – Go Europe! A Citizen-Science közösségi tudományos kampánya, amely hozzájárul a makro- és mikroműanyagoknak az európai folyóvizekben elterjedtségének kutatásához.

Milyen feladatokat kell elvégezni?

A résztvevő csapatok (iskolai osztályok és iskolán kívüli ifjúsági csoportok) rögzítik kell a folyóvizek partszakaszain vagy a vízközeli természetben előforduló műanyaghulladék előfordulásokat és azokat helyszínre hivatkozva a mikro- és makroműanyagok különböző kategóriáiba sorolják.

Hogyan történik az adatgyűjtés?

Az adatgyűjtés folyó, patak vagy folyóvizek partján, az ott talált különböző típusú műanyaghulladékok összegyűjtésével történik. Először kijelölik a zónákat a folyó- vagy vízpart különböző szakaszain. Majd a meghatározott zónákon belül az összes nem természetes hulladék előfordulását ezután összegyűjtik és dokumentálják. A pontos folyamatot és a feladatok elvégzését, beleértve az összegyűjtött hulladékelőfordulások kategorizálását is, az akciófüzet ismerteti. Az akciófüzetet helyi partneredtől rendelheted meg.

Mi történik a összegyűjtött adatokkal?

Az összegyűjtött mintavételi eredményeket hulladékelőfordulási kategóriák szerint válogatják szét, online benyújtják és tudósok értékelik. Ilyen módon az iskolai osztályok és az iskolán kívüli ifjúsági csoportok támogatásával végzett kutatások betekintést nyernek Európa különböző régióiban a műanyaghulladék-szennyezésbe – egy olyan kutatási területre, amelyhez még mindig messzemenően hiányzik a megbízható adatbázis.

Miért Európa-szerte zajlik az akció?

A Plastic Pirates – Go Europe! európai közösségi tudományos akció célja az európai tudományos együttműködés erősítése, a közösségi tudományos elkötelezettség és a társadalom részvételének elősegítése az Európai Kutatási Térségben, valamint a környezet tudatos és körültekintő használata iránti érzékenyítés. A 2020-as német EU-elnökség idején a kampányt 2021-ig a hármas tanács három elnökségi országára, Németországra, Portugáliára és Szlovéniára terjesztették ki. Az akciót 2022 januárjától az EU Bizottság támogatásával más uniós tagállamokra is kiterjesztették.

Ki vehet részt?

Felhívás az egész Európára kiterjedő Citizen Science akcióban: Plastic Pirates – Go Europe! A 10 és 16 év közötti iskolai osztályok és iskolán kívüli ifjúsági csoportok számára. A csoportos (iskolai osztály vagy iskolán kívüli ifjúsági csoport) részvétel azért feltétel, mert az akció megvalósítása során különböző részcsoportokat kell képezni. Csak így hasonlítható össze az akció végrehajtása EU-szerte és az adatok így kerülhetnek be a tudományos értékelésbe. Ezért egyének sajnos nem tudnak részt venni a Plastic Pirates – Go Europe! akcióban.

Hol zajlik az akció?

Műanyag hulladékmintát folyók, patakok, folyóvizek partján vehetnek a résztvevő csapatok. Természetesen tavakból, strandokon és tengerek part menti szakaszairól is lehet mintát venni – ezek azonban nem kerülnek be a tudományos értékelésbe.

Mi szükséges az akcióban részvételhez?

Az időjárási viszonyoktól és a műanyaghulladék gyűjtési helyétől függően megfelelő ruházat és mindenekelőtt erős lábbeli szükséges. Az összegyűjtött műanyaghulladék kezelésével kapcsolatos további információk a tan- és munkaanyagokban, valamint a tevékenységi füzetben találhatók. Mind a kettőt ingyenesen, a helyi partnertől rendelheted meg. Szükség van mikroműanyag hálóra is, a ami ingyenesen megrendelhető.

Kihez fordulhatok, ha további kérdéseim vannak?

A Plastic Pirates – Go Europe! elnevezésű, európai szintű Citizen-Science közösségi tudományos kampány megvalósítását a DLR projektvezetóség koordinálja, amelynek a következő címeken érhetők el. Az országos végrehajtáshoz az országodban lévő helyi partner készséggel válaszol a kérdésekre.

Hogyan történik az adatok továbbítása?

Az adatgyűjtésre a folyóparti kirándulások keretében kerül sor. Ott legfeljebb öt kis csoportba verődbe indulnak műanyag hulladékot keresni a résztvevők. A pontos eljárást a projektfüzetben ismertetjük.

Hol látható az adatgyűjtés eredménye?

Az adatgyűjtés eredményeit az Open Street Map alapú digitális Európa-térkép segítségével mutatjuk be. A térkép itt található. Az előző évek németországi eredményeinek összefoglalója itt található.

 

Vannak fontos határidők, amelyeket be kell tartanom?

Az akciók május 1. és június 30. között, valamint szeptember 15. és november 15. között tartanak. A tavaszi gyűjtéseknél július 15-ig, az őszi gyűjtéseknél november 30-ig kell az adatokat feltölteni.

Hány évesnek kell lenni ahhoz, hogy „Plastic Pirate”, azaz műanyagkalóz lehessek?

Az anyagok 10 és 16 év közötti fiataloknak szólnak. Mindazonáltal fiatalabbak vagy idősebbek is részt vehetnek, feltéve, hogy iskolai osztály vagy ifjúsági csoport tagjai.

Mit tegyünk a talált szeméttel?

Az adatok összegyűjtése és a fényképek elkészítése után a talált szemét összegyűjthető és ártalmatlanítható. Vigyázat! A mikroműanyag mintákat (a C csoportra és a további csoportra vonatkozik) nem ártalmatlanítják, hanem jól lezárva, a mikroműanyag hálóval együtt elküldik a megfelelő nemzeti tudományos kutatópartnereknek.

Mely iskolai tantárgyak alkalmasak a téma feldolgozására?

Elsődleges kapcsolati pontok a Plastic Pirates – Go Europe!-hoz a természettudományi tantárgyakban vannak, pl. biológia, földrajz, fizika, kémia. Természetesen a bölcsészettudományi tárgyakban is lehet releváns kérdésekkel foglalkozni. Az akciót úgy tervezték meg, hogy lehetséges legyen a transzdiszciplináris feldolgozás (például projekt vagy témahét keretében).

Kell regisztrálni az akcióban részvételre?

Nem szükséges hivatalos regisztrálás. Az iskolai osztályok vagy az iskolán kívüli ifjúsági csoportok automatikusan részt vesznek, ha a folyóparti kirándulás után az alábbi linken közzéteszik a műanyagkalózok eredményeit.

Mekkora csoportlétszámig lehet részt venni az akcióban?

Minden projektcsoportban legalább hat résztvevőnek kell lennie és legfeljebb 30 fiatalból állhat. Négy vagy öttel osztható szám javasolt, hiszen a Plastic Pirates – Go Europe! megvalósítása során a kirándulások során több alcsoportot kell képzeni a mintavétel céljából. Kis csoportok is részt vehetnek a projekt részfeladatainak kidolgozásában, ha a kapacitások másképp nem teszik lehetővé.

Vannak-e speciális figyelési feladatok a kiránduláson?

A vízközeli kutatási területen végzett közös munkára ugyanazok a szabályok és felügyeleti kötelezettségek vonatkoznak, mint a többi rendszeres iskolai kirándulásra. A részvétel feltételeinek elismerésével az iskolák, klubok, egyesületek és tanórán kívüli ifjúsági csoportok felelősséget vállalnak a résztvevő fiatalokért a mindenkori európai országban. A COVID-19 világjárvány megfékezése során a közélet korlátozása miatt a helyi hatóságok által megtehető különleges óvintézkedéseket minden esetben be kell tartani!

Vizsgálható-e ugyanaz a hely a folyón különböző akcióidőszakokban?

Igen, lehet, sőt lehetővé teszi a tudósok számára, hogy összehasonlítsák az időt, ill. a különböző évszakokat.