Aiškinamieji filmai

Juose pateikiama išsami bendroji informacija apie projektą „Plastic Pirates – Go Europe!“ bei jo tikslus ir mėginių ėmimo procesą.

Aiškinamajame filme glaustai ir suprantamai paaiškinamos kiekvienos grupės užduotys. Be bendro filmo, sukurti keturi trumpi vaizdinės medžiagos fragmentai kiekvienai grupei.

Cover
Complete explainer video

Cover
A grupė

Cover
B grupė

Cover
C grupė

Cover
D grupė

 

Sampling Video

Cover
Lithuania

 

Campaign Videos

Cover

Cover