Zbiranje prijav za vzorčevalno obdobje jesen 2022 je zaključeno. Če vas sodelovanje v naslednji izvedbi kampanje zanima, se oglasite na katja.sres@ocistimo.si, da vas pravočasno pozovemo k prijavi.