News

Flyer - Cover

Pilnīgi jauna plastmasas pirātu skrejlapa tagad pieejama! (angliski)

Apskatiet plastmasas pirātu skrejlapu, lai uzzinātu vairāk par iniciatīvu Plastic Pirates, tās galvenajiem mērķiem un iesaistītajām Eiropas valstīm.

 

 


 

Imkimės veiksmų prieš plastiko atliekas!

Kitas mėginių ėmimo laikotarpis: 2023 gegužės 1 d. - birželio 30 d.

Susižavėjimas vandenynu ir upėmis yra neblėstantis, o jų vaidmuo biologinės įvairovės išsaugojimui – neįkainojamas. Tačiau Europos paplūdimių ir upių pakrančių užteršimas plastiko atliekomis nepaiso sienų. Taigi mikropastiko ir didesnių plastiko dalelių patekimo į aplinką prevencija, mokslinis šios problemos įvertinimas ir nekenkiančių aplinkai medžiagų tyrimai yra uždaviniai, kuriuos mes, europiečiai, turime spręsti kartu.

„Plastic Pirates – Go Europe!“ yra europinis piliečių mokslo iniciatyvos projektas, kurio metu klasės ir jaunimo grupės renka plastiko mėginius iš upelių ir upių ir dokumentuoja jų rezultatus. Tada surinktus duomenis vertina mokslininkai. Taip jaunieji Europos piliečiai reikšmingai prisideda prie Europos upių būklės, taip pat taršos plastiko atliekomis ir galimų jos šaltinių mokslinių tyrimų.

Pirmą kartą projektą 2016 m. Vokietijoje pristatė įstaiga „Kieler Forschungswerkstatt“ ir partneriai kaip Vokietijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos remiamą projektą „Plastic Pirates“ 2016/2017 Mokslo metų „Jūros ir vandenynai“ metu. 2018–2019 m. projektas buvo tęsiamas vykdant mokslinius tyrimus srityje „Plastikas aplinkoje“; šioje veikloje dalyvavo ir mokslinių tyrimų institutas „Ecologic Institut“. 2020 m. Vokietijai pirmininkaujant ES Tarybai, projektas buvo pradėtas įgyvendinti kitose pirmininkaujančiųjų valstybių narių trejeto šalyse ir 2020–2021 m. vykdomas kaip bendras Vokietijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos (Bundesministeriums Forschung, BMBF), Portugalijos mokslo, technologijų ir aukštojo mokslo ministerijos ir Slovėnijos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektas.

Nuo 2022 m. sausio mėn. projektas, remiant ES Komisijai, buvo pradėtas įgyvendinti ir kitose ES valstybėse narėse. Iniciatyvos „Plastic Pirates“ plėtojimas Europoje finansuojamas iš Europos Komisija mokslinių tyrimų programos „Europos horizontas“, įgyvendinant misiją „Atkurti mūsų vandenyną ir vandenis iki 2030 m.“ Nuo 2022 m. iki 2024 m. plastiko ieškotojai koordinuotai ir suderintai rinks mėginius visoje Europoje.

Radote tinkamą upės ar upelio pakrantę? Tada galite pradėti! Duomenys apie atskirų grupių aptiktas atliekų rūšis (pvz., nuorūkos, plėvelės ar pakuotės), vadovaujantis išsamia projekto medžiaga, paskelbiami įkeliant į skaitmeninį žemėlapį ir vėliau padės mokslininkams palaipsniui šalinti esamas mokslinių tyrimų, kurių tikslas – išsiaiškinti įvairių plastiko atliekų rūšių paplitimą, spragas. Kova su plastiko tarša, už švarius vandenis ir gamtinių išteklių išsaugojimą ateities kartoms vieningoje Europoje gali būti sėkminga tik tuomet, jei mes, piliečiai, kartu aktyviai prisidėsime prie politinių iniciatyvų įgyvendinimo vietoje.

„Plastic Pirates – Go Europe!“ Norite dalyvauti?

Taip pat dabar galite klausytis ir informatyvių tinklalaidžių mūsų naujienų puslapyje Newspage!

 

Projekto Tikslas

Projektas

Šios pasaulinės svarbos užduoties Europa imasi kartu. Beveik du trečdaliai Žemės paviršiaus padengti vandeniu. Nuo jūrų ir vandenyno nepaprastai daug priklauso mūsų klimato stabilumas. Mūsų planetos vandenys dėl savo įvairovės yra unikali gyvūnų ir augalų rūšių buveinė. Gyvenate žemyninėje dalyje, toliau nuo artimiausios jūros, ir klausiate savęs, kuo jūs čia dėti? Ogi daug kuo!

   

EUROPOS UPĖS: VISO ŽEMYNO GYVYBINĖS ARTERIJOS

Dažnai mažais upeliais žemyninėse vietovėse prasidedančios upės, susijungiančios su kitomis upėmis, galiausiai suteka į jūrą. Norėtumėte pavyzdžio? Dunojus, ilgiausia – 2850 kilometrų ilgio – Europos upė, teka per dešimt skirtingų šalių ir įteka į Juodąją jūrą. Deja, tokiomis upėmis kaip Dunojus į jūrą plaukia ne tik laivais, žuvys ir augalų liekanos. Į jūrą kartu nešamos ir įvairiausios plastiko atliekos – žmogaus akiai vos matomos dalelės, taip pat jogurto indeliai ar nesuirę plastikiniai maišeliai.

   

UŽDUOTIS

Nuo 2020 . visos Europos „plastiko ieškotojų“ užduotis – „sugrobti“ šias šiukšles iš upių pakrančių ir vandens telkinių. Rinkdami plastiko atliekas ir įkeldami duomenis apie ištirtus atliekų paplitimą, jūs ir jūsų klasė ar jaunimo grupė galite padėti tirti aplinkos taršą ties vandens telkiniais ir juose. Tokie patys tyrimų planai ir veiklos etapai numatyti visoms dalyvaujančioms grupėms – taip užtikrinama galimybė palyginti visoje Europoje surinktus duomenis, kurie laipsniškai įkeliami internetinį žemėlapį.

Bendras projektas turi, viena vertus, padėti padidinti visos Europos visuomenės supratimą apie upių kaip bendrų gyvybinių arterijų ir gamtinių išteklių apsaugos svarbą. Kita vertus, kartu užsiimant praktine veikla turi būti suvokta tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo svarba.