Снимка
Groupfoto
Пирати на пластмаса – напред в Европа!: Еврокомисар Мария Габриел дава старт на европеизацията на инициативата в Бургас, България
Date of Publication:

Бургас/България, 23 септември 2022 г. Мария Габриел, комисар на ЕС по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, дава старт на европеизацията на инициативата за гражданска наука (citizen science) „Пирати на пластмаса – напред в Европа!" в България. След посещението си в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, Комисар Габриел ще даде начало на инициативата в сградата на БСУ и ще се присъедини към вземането на проби от „Пиратите на пластмаса" на  Моста в Бургас заедно с 25 ученици от училищния екоклуб „Планета" под ръковоството на екипа от Бургаския свободен университет – българският партньор в инициативата.

Посещението на еврокомисар Габриел на събитието за вземане на проби от „Пиратите на пластмаса" в Бургас бележи началото на по-нататъшната европеизация на инициативата „Пирати на пластмаса" в още осем европейски държави. Първата проба в България ще бъде последвана от Австрия, Белгия, Гърция, Унгария, Италия, Литва и Испания. На още стотици ученици ще бъде дадена възможност да се превърнат в учени и да помогнат за събирането на данни за замърсяването на европейските реки, морета и океани с пластмасови отпадъци.

Местните партньори на инициативата „Пирати на пластмаса" в страните-участници ще се свържат с училища и младежки организации, за да мобилизират учениците да участват в инициативата. От септември до ноември 2022 г. ще бъдат взети проби от пластмасови отпадъци и ще бъдат събрани огромни количества данни за замърсяването с пластмаса в и около европейските реки, океани и морета. Резултатите ще бъдат анализирани от местни изследователи и ще бъдат споделени с учени от цяла Европа.

Тази по-нататъшна европеизация на инициативата - след Португалия, Словения и Германия - се финансира от Европейския съюз като част от мисията на ЕС „Възстановяване на нашите океани и води до 2030 г." в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа". Агенцията за управление на проекти към Германския аерокосмически център (DLR) координира разширяването на обхвата на инициативата чрез включване на местни партньори от участващите европейски държави – в България екипите на ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов и зам. –директора  на ИО-БАН доц. д-р Кремена Стефанова. За допълнителна информация относно инициативата за гражданска наука „Пирати на пластмаса - напред, Европа!", може да посетите https://www.plastic-pirates.eu/en (на английски език) и  https://www.plastic-pirates.eu/bg (на български език) или ни следвайте в Twitter, Facebook и Instagram.
 

Контакт с медиите:
Координатор за Европа:
Philip Ackermann, Plastic-Pirates@dlr.de
Екип на „Пирати на пластмаса“-България:
проф. д-р Милен Балтов, mbaltov@bfu.bg; доц. д-р Кремена Стефанова, plastic_pirates@io-bas.bg

 

Допълнителна информация: „Пирати на пластмаса" е инициатива за гражданска наука, която има за цел да повиши осведомеността за реките като общи и важни природни ресурси, които трябва да опазваме. Всеки ден огромни количества пластмасови отпадъци навлизат в океаните и моретата през реките, като застрашават животинския и растителния свят и вредят на регулиращата роля на океаните. Все още липсва достатъчно информация и данни за замърсяването с пластмасови отпадъци, като например потенциалните източници на отпадъци, различните видове пластмаса по бреговете на реките, количеството микро- и макропластмаса в реките и факторите, които влияят върху това количество (като например гъстотата на населението). „Пиратите на пластмаса“ изследват този проблем, като обучават класове в училищата и младежки групи да определят и картографират количествата, вида и източниците на пластмасови отпадъци в реките и по бреговете на реките в цяла Европа. След това се извършва професионален анализ на събраните данни, резултатите се качват на онлайн карта и се предоставят на научната общност. Колкото повече държави се присъединяват към инициативата, толкова по-изчерпателни и полезни стават тези данни.